Przejdź do treści

Wspólnota Modlitwy za Kapłanów

„Módlmy się za kapłanów!” (św. Teresa z Lisieux)
„Lecz Kościół bez przestanku modlił się za niego [Piotra] do Boga” (Dz 12, 5)
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 37–38)

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

W 2011 r. z inicjatywy małej grupy wiernych świeckich w jednej z kaplic Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Austrii została powołana do życia wspólnota modlitewna, której ideą przewodnią było zmobilizowanie jak największej liczby wiernych do modlitwy o uświęcenie kapłanów. Jeszcze w tym samym roku jej działalność rozciągnęła się na cały niemieckojęzyczny obszar Europy. Członkami wspólnoty są świeccy (obecnie jest ich ponad 1130) oraz kapłani (obecnie 38), bowiem przyjęto zasadę wzajemnej pomocy – świeccy wierni modlą się za kapłanów, a ci odwzajemniają się modlitwą za wszystkich członków wspólnoty.

Świeccy członkowie wspólnoty zobowiązują się – nie pod grzechem – do codziennego odmawiania Modlitwy św. Teresy od Dzieciątka Jezus za kapłanów (w modlitewniku Te Deum laudamus na stronie 190) wraz z wezwaniem „Święci Młodziankowie, módlcie się za nami!”, które ofiarują za kapłanów należących do wspólnoty.

Kapłani, którzy są członkami wspólnoty, zobowiązują się do odprawiania raz w miesiącu jednej Mszy św. w następujących intencjach: 1º za żywych i zmarłych kapłanów wspólnoty; 2º za żywych i zmarłych członków świeckich wspólnoty; 3º o powołania kapłańskie i zakonne.

Za zgodą i z błogosławieństwem przełożonego Domu Autonomicznego Europy Środkowo-Wschodniej, ks. Łukasza Webera FSSPX, wspólnota rozpoczęła oficjalnie swoją działalność w Polsce. Obecnie liczy już ponad 20 członków z naszego kraju – mamy nadzieję, że wkrótce będzie ich wielokrotnie więcej. Raz do roku jest wydawane pismo, służące przypomnieniu i zachęcie do modlitwy za kapłanów; jego pierwszy polski numer ukaże się niebawem.

Zapisy do wspólnoty odbywają się w formie pisemnej na adres e-mailowy wmzk@fsspx.pl bądź tradycyjną pocztą na adres:

Wspólnota Modlitwy za Kapłanów
ul. Garncarska 32
04–886 Warszawa

W zgłoszeniu do wspólnoty należy podać swoje imię i nazwisko oraz kaplicę, do której się uczęszcza. (Pismo wspólnoty będzie wysyłane do kaplic oraz dostępne do pobrania w Internecie jako plik PDF. Osoby, które nie mogą skorzystać z tych form dystrybucji, prosimy o podanie adresu do wysyłki.)

Każdy kapłan przy wstąpieniu do wspólnoty jest zobowiązany do zapisania wraz ze sobą co najmniej jednej osoby świeckiej. W każdym numerze pisma będzie publikowana pełna lista kapłanów wspólnoty, jednak można również pozostać anonimowym.

Skip to content