Przejdź do treści

Bawaria: Święcenia subdiakonatu w seminarium w Zaiztkofen

Pięciu nowych subdiakonów
W sobotę 1 kwietnia br. w seminarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w bawarskim Zaitzkofen miała miejsce piękna uroczystość: pięciu młodych seminarzystów otrzymało z rąk bp. Bernarda Tissiera de Mallerais święcenia subdiakonatu. Obok kandydatów z Austrii, Niemiec, Szwajcarii i Rosji znalazł się kl. Jakub Wawrzyn FSSPX, który tym samym postawił decydujący krok na drodze do kapłaństwa.

Biskup Tissier de Mallerais podczas kazania podkreślił władze i cnoty subdiakona: bierze on udział w przygotowaniu materii do Mszy św. – sakramentu męki Chrystusa, śpiewa epistołę, w imieniu całego Kościoła odmawia oficjum oraz czyści bieliznę kielichową. Wymaga się od niego nieskazitelności wiary i obyczajów, jako że z subdiakonatem wiąże się dozgonne zobowiązanie do zachowania doskonałej czystości oraz odmawiania brewiarza.

Wszystkie intencje Kościoła stały się odtąd dla nowych subdiakonów ich własnymi: łączą się oni z uwielbieniem, które Ojcu Niebieskiemu składa Chrystus, Wieczny i Najwyższy Kapłan, oddają cześć Jego Najświętszej Matce oraz świętym Pańskim, a zwłaszcza swoim patronom. Troszczą się także o dzieła przedsiębrane dla chwały Bożej oraz o ratowania dusz, o potrzeby swoich bliźnich, w tym tych, którzy się polecili ich modlitwom oraz tych, którzy są im bliscy.

Pięciu lewitów czeka w wigilię Zesłania Ducha Świętego święcenia diakonatu, a następnie, Deo volente, święcenia kapłańskie pod koniec czerwca 2018 r.

Skip to content