Przejdź do treści

Komunikat w sprawie listu Komisji Ecclesia Dei nt. małżeństw wiernych Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X

Podobnie jak w przypadku rozporządzenia wydanego przez papieża Franciszka, przyznającego kapłanom Bractwa Świętego Piusa X prawo do słuchania spowiedzi w Roku Świętym (z 1 września 2015 r.) oraz przedłużającego to prawo (z 20 listopada 2015 r.), Dom Generalny otrzymał informację, że Ojciec Święty zdecydował o „upoważnieniu ordynariuszy do udzielania pozwoleń na celebrację sakramentu małżeństwa dla wiernych korzystających z opieki duszpasterskiej Bractwa” (list Kongregacji Nauki Wiary z 27 marca 2017 r., opublikowany 4 kwietnia).

Decyzja papieża przewiduje, że „w miarę możliwości ordynariusz może wydelegować do asystowania w obrzędzie udzielania ślubu kapłana diecezjalnego (lub zakonnika), żeby ten mógł być świadkiem złożenia przysięgi małżeńskiej podczas obrzędu, po którym w liturgii starego rytu następuje Msza św., która może być odprawiona przez kapłana Bractwa”.

Stanowi ona również, że „w przypadku braku takiej możliwości lub jeśli nie ma kapłana diecezjalnego, który mógłby być świadkiem złożenia przysięgi małżeńskiej, biskup może scedować niezbędne uprawnienia na kapłana Bractwa, który będzie również odprawiał Mszę św., przypominając mu o obowiązku jak najszybszego przesłania do kurii diecezjalnej dokumentów [potwierdzających celebrację sakramentu]”.

Bractwo Świętego Piusa X wyraża głęboką wdzięczność Ojcu Świętemu za jego duszpasterską troskę, wyrażoną w tym liście z Komisji Ecclesia Dei [wysłanym] w celu rozproszenia „jakichkolwiek wątpliwości co do ważności sakramentu małżeństwa”. Jest jasne, że papież Franciszek pragnie, żeby – tak jak w przypadku spowiedzi – wszyscy wierni, którzy pragną zawrzeć związek małżeński w obecności kapłana Bractwa Świętego Piusa X, mogli to uczynić bez niepokoju o ważność tego sakramentu. Pozostaje mieć nadzieję, że wszyscy biskupi podzielają tę samą duszpasterską troskę.

Kapłani Bractwa Świętego Piusa X będą nadal, tak jak to robią od chwili swoich święceń, przygotowywać narzeczonych do sakramentu małżeństwa według niezmiennej doktryny Chrystusa na temat jedności i nierozerwalności tego zjednoczenia (por. Mt 19, 6), zanim odbiorą od nich przysięgę małżeńską w tradycyjnym rycie Kościoła świętego.

Menzingen, 4 kwietnia 2017

Skip to content