Przejdź do treści

Polska: Wyjazd integracyjny w Góry Świętokrzyskie

Uczestnicy wyjazdu przed Pałacem Biskupim w Kielcach

W dniach od 27 września do 1 października br. grupa młodzieży ze środowiska Tradycji katolickiej po raz kolejny udała się na wyjazd integracyjny, już tradycyjnie zorganizowany przez ks. Łukasza Szydłowskiego FSSPX.

Uczestniczy wyjazdu – ok. 25 osób z różnych części Polski – tym razem mieli możliwość odkrywania uroków Gór Świętokrzyskich. Mieszkając w schronisku w Świętej Katarzynie, codziennie urządzali stamtąd wypady do pobliskich miejscowości, by odwiedzać muzea i kościoły. I tak w czwartek 28 września oglądali w Bodzentynie ruiny zamku biskupów krakowskich, a także podziwiali ufundowany przez Zygmunta Starego bogaty ołtarz główny z katedry wawelskiej, który w połowie XVII w. trafił najpierw do Kielc, a następnie do kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.Panny w Bodzentynie.

Następnego dnia w Wąchocku zwiedzili zabytkowy klasztor oo. cystersów wraz z muzeum klasztornym, przechowującym unikatowe pamiątki po niepodległościowych zrywach XIX i XX w. W tym dniu uczestnicy wzięli także udział w polowej Mszy św., odprawionej przez ks. Szydłowskiego w kaplicy na Wykusie, partyzanckiej bazie w lasach świętokrzyskich. Po Mszy nawiedzono wieś Michniów, w której w 1943 r. w odwecie za działania partyzantów hitlerowcy wymordowali ponad 200 mieszkańców, wielu z nich paląc żywcem. Następnie w Skarżysku-Kamiennej zwiedzono Muzeum im. Orła Białego, obfitujące w sprzęt wojskowy najróżniejszego rodzaju.

Sobota upłynęła na całodniowej wędrówce przez Góry Świętokrzyskie do sanktuarium Św. Krzyża na Łysej Górze, w którym są przechowywane relikwie Krzyża Pańskiego, najprawdopodobniej ofiarowane Królestwu Polskiemu w XI w. przez św. Emeryka, syna króla Węgier św. Stefana. Wieczorem strudzeni wędrowcy cieszyli się ogniskiem w Św. Katarzynie.

W niedzielę po Mszy św., na zakończenie pobytu w województwie świętokrzyskim, młodzi ludzie zwiedzili Muzeum Pamięci Narodowej w Kielcach, mieszczące się w dawnym więzieniu – najpierw carskim, potem nazistowskim, a jeszcze później sowieckim, a także zamek królewski w Chęcinach.

Wyjazdowi integracyjnemu towarzyszyły konferencje patriotyczne na temat słynnej Brygady Świętokrzyskiej NSZ oraz rotmistrza Witolda Pileckiego, a także przegląd krajoznawczy autorstwa jednego z uczestników wyjazdu.

Skip to content