Przejdź do treści

Holandia: Ceremonia rekoncyliacji kościoła św. Wilibrorda w Utrechcie

Bp Bernard Fellay odprawia Mszę św. pontyfikalną
w kościele pw. św. Wilibrorda w Utrechcie

Niedawno informowaliśmy o zakupie przez Bractwo zabytkowego kościoła pw. św. Wilibrorda w Utrechcie (Holandia), a także o planowanej ceremonii rekoncyliacji tej świątyni oraz oficjalnej inauguracji posługi kapłanów Bractwa.

Uroczystościom, które miały miejsce 12 listopada br., przewodniczył przełożony generalny Bractwa, bp. Bernard Fellay; wzięło w nich udział ok. 600 wiernych z Holandii, Belgii, Luksemburga i Niemiec. Ceremonia rekoncyliacji, przewidziana przez rytuał w przypadku przywrócenia w świątyni kultu katolickiego, rozpoczęła się od poświęcenia tzw. wody gregoriańskiej, na którą oprócz wody składają się wino, sól i popiół. Kropi się nią wewnętrzne ściany kościoła oraz posadzkę w celu oczyszczenia go ze skazy niesakralnego użytkowania.

W swoim kazaniu bp Fellay przypomniał, że artystyczne piękno tej świątyni jest odbiciem piękna Bożego, którego obrazem jest również dusza chrześcijańska. Przełożony generalny podkreślił, że kościół św. Wilibrorda został przywrócony tradycyjnej liturgii, a więc tej, dla której został zbudowany; liturgii, „która nigdy nie została zniesiona”, jak stwierdził papież Benedykt XVI w motu proprio Summorum pontificum 7 lipca 2007 r. Następnie odbyła się Msza św. pontyfikalna z tronem, z udziałem seminarzystów przybyłych z seminarium Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen; liturgia została upiększona m.in. wspaniałą grą organów oraz śpiewem chóru. Po obiedzie, na którym zebrała się większość przybyłych w tym dniu do Utrechtu wiernych, wydarzenia dnia zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą różańcową.

W ten oto sposób kościół św. Wilibrorda w holenderskim Utrechcie odzyskał swoje pierwotne przeznaczenie: jest w nim odtąd sprawowany kult prawdziwego Boga, jedynego Zbawiciela i Władcę wszechświata, naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Skip to content