Przejdź do treści

Polska: Pielgrzymka do grobu św. Jadwigi Śląskiej

Pątnicy przed wrocławską katedrą

Z inicjatywy młodzieży z wrocławskiej kaplicy Bractwa św. Piusa X, w sobotę 21 października z Wrocławia wyruszyła piesza pielgrzymka do grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Wzięło w niej udział ok. 25 wiernych z południowych kaplic Bractwa, pod duchowym przewodnictwem ks. Łukasza Szydłowskiego FSSPX.

Pielgrzymi wyruszyli o godzinie 8.15 spod wrocławskiej katedry; po drodze modlili się śpiewając różaniec, litanie i pieśni pielgrzymkowe, wysłuchali również żywota św. Jadwigi pióra ks. Piotra Skargi. W kościółku na pielgrzymkowym szlaku uczestniczyli we Mszy św. wotywnej ku czci św. Jadwigi, odprawionej przez ks. Szydłowskiego. Około godziny 16, po przebyciu 28 km grupa pątników dotarła do sanktuarium w Trzebnicy, gdzie u grobu św. Jadwigi, patronki Śląska i Królestwa Polskiego, zanieśli do nieba swoje prośby i podziękowania, a zadowoleni z pielgrzymkowego „debiutu”, wyrazili chęć wyruszenia na szlak w następnym roku, w okolicy święta św. Jadwigi, tj. 15 października.

Św. Jadwiga żyła w latach ok. 1178–1243; pochodziła z Bawarii, a w wieku 12 lat została wydana za mąż za Henryka I Brodatego, przez co została księżną Śląska. Odchowawszy siedmioro dzieci, w 1209 r. Jadwiga razem z mężem złożyła śluby czystości, wiodąc od tego czasu życie pełne umartwień i troszcząc się o lud śląski oraz o klasztory, których ufundowała łącznie 22, m.in. właśnie opactwo cysterek w Trzebnicy. Po śmierci męża w 1238 r. zamieszkała w tamtejszym klasztorze, gdzie jej córka Gertruda była opatką. Jadwiga nie złożyła ślubów ubóstwa, aby móc swobodnie rozporządzać swym majątkiem, rozdając liczne jałmużny ubogim i chorym, a także fundując kościoły i klasztory. Św. Jadwiga zmarła w opinii świętości 14 października 1243 r., a już w 1267 r. została kanonizowana przez papieża Klemensa IV.

Skip to content