Przejdź do treści

Nowy tradycyjny klasztor w USA

Poświęcenie nowego klasztoru przez bp. Bernarda Fellaya

10 lutego br., w święto św. Scholastyki, bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa św. Piusa X, w obecności postulantek-założycielek poświęcił klasztor św. Józefa sióstr benedyktynek w Silver City w stanie Nowy Meksyk (USA). W związku z tym historycznym aktem tradycyjni benedyktyni z pobliskiego klasztoru Matki Bożej z Guadalupe zyskali siostrzane zgromadzenie kontemplatywne, w którym sprawują posługę kapłańską i duszpasterską.

Biskup Fellay tak objaśnił znaczenie nowego klasztoru dla Kościoła i Tradycji:

Mamy tu dwa punkty. Po pierwsze poświęcenie, które ściąga Boże błogosławieństwo i łaski, a także czyni to ziemskie miejsce miejscem świętym, miejscem łask. To jest najważniejsza rzecz. Po drugie jest to ważne dla Tradycji, albowiem jest to pierwszy klasztor kontemplacyjny, który jest nam dane poświęcić na amerykańskiej ziemi. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce wielu łask i powołań. W kraju takim jak Stany Zjednoczone, bardzo przesiąkniętym materializmem, pilnie potrzeba głębi [duchowej], którą daje życie kontemplatywne i takież klasztory. Aby poznać Boga, trzeba się wznieść ponad rzeczy ziemskie. Trzeba patrzeć oczami wiary, co jest możliwe jedynie dzięki kontemplacji. Ten dom zakonny dla amerykańskich benedyktynek będzie dopełnieniem tradycyjnych karmelitanek (ze Spokane w stanie Waszyngton – przyp. red. WTK).

O. Cyprian OSB przemawiał w tym samym duchu, dodając:

Ten długo oczekiwany projekt klasztoru uzupełnia benedyktyńskie dzieło, gdzie zarówno mężczyźni jak i kobiety żyją według reguły św. Benedykta, we wzajemnym wsparciu i współpracy. Niedawny zakup dodatkowych terenów umożliwił rozwój i odrębność naszych wspólnot zakonnych. Siostry benedyktynki odzwierciedlają pierwotną formę życia konsekrowanego, rozwiniętą przez dziewice rzymskie w czasach apostolskich, rozsławioną przez córki i krewne apostołów, a później przez ojców Kościoła, jak np. św. Ambrożego. Rzym jest pełen kościołów tych pierwszych mniszek, żyjących podług ideałów zakonnych już na samym początku chrześcijaństwa, naśladując w tym Najświętszą Maryję Pannę, która sama była konsekrowaną dziewicą w służbie świątyni [jerozolimskiej].

Nadchodzący rok to rok formacji dla nowej wspólnoty sióstr. Będzie ona przestrzegać tradycyjnych okresów formacji zakonnej; oprócz statusu typowego dla nowych fundacji będą to: zwyczajowy okres postulatu, dwuletni nowicjat, następnie sześć lat ślubów tymczasowych, a w końcu śluby wieczyste i ryt konsekracji dziewic. Obecne plany zakładają, że wspólnota na początku będzie liczyła 10–12 zakonnic. Ceremonia obłóczyn sióstr odbędzie się 17 października br., w święto św. Małgorzaty Marii Alacocque.

„Jest prawdą, że reguła św. Benedykta to przepisy życia sformułowane przede wszystkim dla mężczyzn” – stwierdził o. Cyprian. Jednakże jej żeńskie zastosowanie ma swoje czcigodne przypadki i tradycje, począwszy od samej św. Scholastyki, bliźniaczej siostry św. Benedykta. Istotnie, reguła jest powszechna i równie mocno przemawia do niewiast – być może z wyjątkiem obowiązku noszenia noża przy pasku w czasie robót, który nie obejmuje zakonnic.
Obecny budynek klasztoru jest tymczasowy i może pomieścić 30 sióstr przez co najmniej najbliższe pięć lat. Docelowy budynek, który leży o jedną milę bardziej na południe, jest obecnie w budowie. Będzie to pełnowymiarowe opactwo, mogące pomieścić 80 mniszek!

Przed poświęceniem klasztoru przełożony generalny Bractwa poprowadził trzy z siedmiu dni rekolekcji dla sióstr. W dniu poświęcenia bp Fellay celebrował uroczystą Mszę św., podczas której trzech braci otrzymało tonsurę. Odprawiono również pontyfikalne nieszpory, a reszta bożego oficjum była śpiewana w całej swej okazałości i pięknie. Wieczorem odbyła się procesja z figurką Matki Bożej Fatimskiej od klasztoru mnichów do domu sióstr benedyktynek. Uroczystości zakończyły się wspaniałym pokazem sztucznych ogni.

Benedyktyńscy mnisi finansują budowę z darów, m.in. poprzez sprzedaż specjalnej kawy: cena jednej paczki umożliwia postawienie nowego kamienia w klasztornych murach. Więcej informacji można znaleźć na ich stronie internetowej. Ojcowie i bracia benedyktyni oraz siostry benedyktynki polecają się modlitwie wiernych.

Galeria zdjęć z nowego klasztoru.

Skip to content