Przejdź do treści

Szwajcaria: Święcenia subdiakonatu w Ecône

Ceremonia święceń subdiakonatu w Ecône

17 marca, w tzw. sobotę Sitientes (jest to sobota przed 1. Niedzielą Męki Pańskiej, nazywana tak od pierwszych słów introitu), w seminarium św. Piusa X w Ecône bp Bernard Tissier de Mallerais udzielił święceń subdiakonatu pięciu alumnom.

Przed udzieleniem święceń subdiakonatu biskup objaśnia kandydatom zobowiązania wynikające z tego święcenia:

Ukochani synowie, przyjmując święcenie subdiakonatu, ciągle i ustawicznie powinniście rozważać, jakie brzemię dzisiaj z własnej woli podejmujecie. Do tego czasu jesteście wolni i według własnego uznania możecie jeszcze przejść do świeckich zawodów. Gdy jednak przyjmiecie to święcenie, już nie będzie Wam wolno cofnąć się od powziętego postanowienia, ale trzeba Wam będzie na zawsze oddać się Bogu, któremu służyć znaczy królować, i z Bożą pomocą zachować czystość, na zawsze być zajętymi posługą w kościele. Dlatego, dopóki jeszcze czas, rozważcie, a jeśli pragniecie wytrwać w świętym postanowieniu, przystąpcie tu w imię Boże.

Kandydaci czynią krok do przodu, po czym kładą się krzyżem, twarzą do ziemi, na znak pokory i uwielbienia Boga, wzorem patriarchów i proroków Starego Testamentu. Wówczas jest śpiewana Litania do wszystkich świętych, jedna z najważniejszych modlitw Kościoła, w której wymienia się również wszystkie dzieła i zasługi Słowa Wcielonego. Taka sama prostracja, wraz ze śpiewem litanii, odbywa się także podczas święceń diakonatu i prezbiteratu.

Po objaśnieniu alumnom ich przyszłych obowiązków biskup udziela święceń, każąc każdemu kandydatowi dotknąć poświęconego kielicha nakrytego pateną, co stanowi materię sakramentu święceń, wymawiając następujące słowa (stanowiących formę święceń):

Patrzcie, jaki urząd się Wam powierza; dlatego upominam Was, abyście się tak sprawowali, byście mogli podobać się Bogu.

Następnie biskup udziela nowym subdiakonom specjalnego błogosławieństwa oraz uroczyście ubiera ich w tunikę i manipularz na znak ich nowej godności. Święcenia kończą się udzieleniem władzy śpiewania epistoły w czasie liturgii poprzez dotknięcie przez subdiakonów epistolarza:

Weźmijcie księgę z epistołami i miejcie władzę czytania ich w świętym Kościele Bożym, dla żywych, jak też i za umarłych. W imię Oj+ca i Sy+na i Ducha + Świętego. – Amen.

Podczas tej samej ceremonii święceń 12 innych alumnów otrzymało dwa ostatnie święcenia niższe, tj. egzorcysty i akolity.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o alumnach kształcących się w seminariach Bractwa na czterech kontynentach – Panie, daj im wytrwanie, a nam wielu świętych kapłanów!

Skip to content