Przejdź do treści

USA: Wyższe i niższe święcenia kapłańskie w Dillwyn

Procesja rozpoczynająca uroczystość święceń subdiakonatu w Dillwyn

17 marca, w tzw. sobotę Sitientes, w seminarium św. Tomasza z Akwinu w Dillwyn bp Alfons de Galarreta udzielił święceń subdiakonatu pięciu seminarzystom. Poprzedniego dnia pochodzący z Argentyny biskup pomocniczy Bractwa św. Piusa X wyświęcił na ostiariuszy i lektorów (dwa pierwsze święcenia niższe) pięciu alumnów oraz na egzorcystów i akolitów (pozostałe dwa święcenie niższe) kolejnych trzech alumnów.

Subdiakonat jest pierwszym z trzech wyższych święceń kapłańskich (pozostałe dwa to diakonat i kapłaństwo). Subdiakoni zobowiązują się do zachowania celibatu oraz odmawiania w całości brewiarza kapłańskiego; ich zadaniem jest podawanie pateny i kielicha diakonowi w czasie uroczystej Mszy lewitowanej, wlewanie wody do kielicha oraz śpiew epistoły (lekcji). Subdiakon zajmuje się również puryfikacją bielizny liturgicznej (korporału, puryfikaterza i palki). W czasie ceremonii święceń biskup prosi Ducha Świętego, aby napełnił nowych subdiakonów swymi darami, tak aby mogli godnie wypełniać powierzone im przez Kościół zadania.

Skip to content