Przejdź do treści

Francja: Krucjata w intencji powołań kapłańskich

Obrazek nowenny dzieci w intencji powołań

W obliczu rozpaczliwego stanu demograficznego duchowieństwa w Europie Zachodniej i wobec postępującej dechrystianizacji kontynentu oraz uleganiu bezbożnemu materializmowi, w ostatnich tygodniach francuski dystrykt Bractwa św. Piusa X podjął kilka przedsięwzięć w ramach tegorocznej „Krucjaty w intencji powołań 2018”.

Przełożony dystryktu, ks. Krystian Bouchacourt, zwrócił się do wszystkich dzieci dobrej woli z prośbą o odprawienie nowenny na rzecz powołań, od 5 maja (święta św. papieża Piusa V) do 13 maja:

Przemierzając nasz piękny kraj widzicie, że w sercu każdej wioski znajduje się kościół z dzwonnicą wskazującą niebo, do którego jesteśmy powołani. Niestety, dziś te wszystkie kościoły albo są zamknięte, albo zabrano z nich Najświętszy Sakrament, bowiem rzadko kiedy w ciągu roku odprawiana jest w nich Msza. Co doprowadziło do tej katastrofy? Drastyczny brak kapłanów we Francji.

Od ponad pięćdziesięciu lat ich liczba wciąż się zmniejsza. Niektórzy proboszczowie mają w swej pieczy ponad pięćdziesiąt parafii! Nasza niegdyś tak bardzo chrześcijańska Francja dziś traci wiarę, albowiem nie ma już dobrych kapłanów. Święty Proboszcz z Ars mawiał: „Pozostawcie przez dwadzieścia lat parafię bez księdza, a będzie się w niej czcić zwierzęta”.

Co roku otrzymuję prośby od wiernych o otwarcie kaplicy w ich regionie, gdzie od dawna nie odprawia się tradycyjnej Mszy św. Niestety, nie mając kapłanów, których mógłbym posłać, nie mogę spełnić ich próśb.

Wobec tej bardzo bolesnej sytuacji zwracam się do Was: „Czy zechcecie się modlić, aby dobry Bóg zesłał nam wiele powołań zakonnych i kapłańskich potrzebnych do zbawienia dusz?”.

Dla uczestników krucjaty wydrukowano obrazek z następującą modlitwą, wzorowaną na Ojcze nasz:

Aby wszyscy poznali i umiłowali naszego Ojca,
Panie, daj nam świętych kapłanów!
Aby Jego imię było uświęcone i głoszone,
Panie, daj nam wielu świętych kapłanów!
Aby przyszło Jego królestwo i objęło cały wszechświat,
Panie, daj nam świętych kapłanów!
Aby Jego wola działa się i była szanowana na ziemi tak, jak jest w niebie,
Panie, daj nam wielu świętych kapłanów!
Aby nasze zgłodniałe dusze otrzymywały Chleb z nieba,
Panie, daj nam świętych kapłanów!
Abyśmy otrzymywali przebaczenie naszych win i sami potrafili wybaczać,
Panie, daj nam wielu świętych kapłanów!
Abyśmy dzięki Twej łasce odpierali pokusy złego ducha,
Panie, daj nam świętych kapłanów!
Abyś nas zachował od wszelkiego zła,
Panie, daj nam wielu świętych kapłanów i wiele świętych powołań zakonnych!
Prosimy Cię o to, Panie, za przyczyną Twej Najświętszej Matki.

Zwracając się również do matek i babć, wiernym podano przykład wioski Lu w północnych Włoszech, gdzie w XIX w. w pierwsze niedziele miesiąca kobiety zaczęły ofiarowywać przyjmowaną przez nie Komunię św. w intencji powołań wśród swych dzieci, odmawiając krótką modlitwę: „Panie Boże, spraw, aby jeden z moich synów został kapłanem! Chcę żyć jako dobra chrześcijanka”. Dzięki tej prostej praktyce w ciągu pięćdziesięciu lat mała wioska Lu dała Kościołowi aż pięćset powołań kapłańskich i zakonnych!

Święcenia kapłańskie w Ecône, 29 czerwca 2017 r.

W kwietniu br. opublikowano także kolejny, coroczny List o powołaniach (już po raz 24. z rzędu), a także zachęcono wiernych do modlitw i ofiar w tej intencji podczas zbliżającej się międzynarodowej pielgrzymki organizowanej przez Bractwo we Francji z Chartres do Paryża z okazji Zesłania Ducha Świętego w dniach 19–21 maja br.

Skip to content