Przejdź do treści

Polska: Krucjata Eucharystyczna dla dzieci i młodzieży

W październiku 2016 r. rozpoczęła w Polsce działalność Krucjata Eucharystyczna – duchowa rodzina dzieci i młodzieży z wielu krajów, której celem jest uzyskanie – poprzez modlitwy, wyrzeczenia i częste komunie – wielu łask potrzebnych Kościołowi katolickiemu w dzisiejszych trudnych czasach. Motto Krucjaty brzmi: „Módl się, przyjmuj Komunię świętą, ofiaruj się, bądź apostołem” – intencje, w których modlą się i ofiarowują członkowie Krucjaty są ogłaszane na każdy miesiąc przez przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X.

Członkowie Krucjaty są podzieleni na trzy stopnie; pierwszym jest giermek. Jeżeli przez określony czas wiernie wypełnia swoje obowiązki, wówczas zostaje przyjęty do grona krzyżowców. Jako krzyżowiec podejmuje kolejne zobowiązania, aż wreszcie staje się godny zostania rycerzem.

Opiekunem Krucjaty Eucharystycznej w Polsce jest ks. Dawid Wierzycki FSSPX, któremu w tym zbożnym dziele pomaga br. Maksymilian Maria FSSPX. Obecnie działają trzy koła: w Warszawie, Lublinie i Poznaniu, liczące łącznie kilkadziesiąt dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W Warszawie spotkania kół Krucjaty odbywają się raz w miesiącu w soboty, w dwóch oddzielnych terminach – osobno dla chłopców i dziewczynek; w pozostałych miastach są one prowadzone w grupach koedukacyjnych. Spotkania składają się z zajęć formacyjnych (Msza św. z kazaniem, prezentacja multimedialna o celach i zasadach Krucjaty), gier terenowych, zajęć sportowych oraz wyjazdów i wycieczek krajoznawczych.

Krucjata Eucharystyczna w Polsce ma własną, prężnie rozwijającą się stronę internetową, jest także wydawany kwartalnik formacyjny pod tytułem „Rycerzyk”. Dotąd ukazało się siedem numerów, dostępnych w księgarni internetowej Te Deum oraz do pobrania w formacie PDF z witryny internetowej Krucjaty.

Jeżeli przy jakiejś kaplicy nie ma jeszcze koła, są natomiast dzieci, które chciałyby przystąpić do Krucjaty, niech ich rodzice nie wahają się skontaktować e-mailowo z br. Maksymilianem.

Skip to content