Przejdź do treści

Warszawa: Nowi członkowie Archikonfraterni św. Szczepana

Archikonfraternia św. Szczepana to międzynarodowa organizacja ministrantów, założona w Anglii w 1904 r.

22 kwietnia br. odbyła się ceremonia przyjęcia ośmiu nowych ministrantów do Archikonfraterni św. Szczepana oraz awansowania dwóch jego dotychczasowych członków; wszyscy spośród nich już wcześniej służyli przy ołtarzu. Większość nowo przyjętych to uczniowie prowadzonej przez Bractwo szkoły św. Tomasza z Akwinu z Józefowie. Każdy nowy członek archikonfraterni otrzymał dyplom, potwierdzający jego przynależność.

Ministranci wstępujący do archikonfraterni podejmują określone zobowiązania, m.in. przed i po każdej Mszy św. odmawiają nakazane modlitwy, a dodatkowo mają obowiązek służyć do Mszy św. w otrzymanym odznaczeniu, adekwatnym do posiadanego stopnia. Ministranci należący do Archikonfraterni św. Szczepana otrzymują bowiem specjalne odznaki – emblematy zawieszone na czerwonych sznurach; zostały one specjalnie sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych na tę uroczystość. Poszczególne stopnie różnią się od siebie przede wszystkim wzorem emblematu, a w przypadku młodszego akolity także sznurem.

Celem archikonfraterni jest „ułatwić księżom dawanie ich ministrantom odpowiednich pouczeń w tych wszystkich sprawach, które dotyczą służby przy ołtarzu, i zainspirowanie ich właściwym rozumieniem i docenianiem służby, którą pragną sprawować dla Boga i Kościoła Świętego” (Francis Bourne, arcybiskup Westminster, 4 marca 1907 r.). Ponadto oczekuje się, że przynależność do archikonfraterni będzie owocować uświęceniem jej członków, którzy będą pamiętali, iż „służenie w prezbiterium jest wielkim przywilejem religijnym”. Ma w tym dopomóc także nauka „sposobu przestrzegania rytuałów i ceremoniałów Kościoła, zgodnie z rubrykami i dekretami Świętej Kongregacji Rytów”, jak i zachęcanie ministrantów do tego, aby starali się lepiej rozumieć znaczenie i cele ceremonii, w których biorą udział.

W Warszawie raz na miesiąc odbywają się spotkania, podczas których starsi ministranci uczą młodszych, jak należy służyć do Mszy św. Przynależność do archikonfraterni pociąga za sobą szereg prerogatyw, np. uzyskiwania odpustów we wskazane dni, jednak warto podkreślić fakt, że największym z możliwych przywilejów jest już sama możliwość służenia kapłanowi do Mszy św.

Osoby zainteresowane pozyskaniem pełnego zestawu zdjęć w wysokiej rozdzielczości prosimy o kontakt na adres e-mailowy foto@tedeum.pl.

Skip to content