Przejdź do treści

Kapituła generalna Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w siedmiu punktach, cz. 1

Założyciel Bractwa św. Piusa X, abp Marceli Lefebvre (1905–1991)

W dniach od 11 do 21 lipca w międzynarodowym seminarium św. Piusa X w Ecône w Szwajcarii odbędzie się czwarta kapituła generalna Bractwa św. Piusa X. Członkowie kapituły są już obecni w Ecône, gdzie uczestniczą w rekolekcjach głoszonych przez ks. Emeryka Baudota, pierwszego asystenta dystryktu Bractwa we Francji, proboszcza kościoła św. Mikołaja w Paryżu.

Poniżej przedstawiamy pierwsze trzy z siedmiu objaśnień dotyczących kapituły generalnej Bractwa.

1) Dlaczego Bractwo św. Piusa X organizuje kapitułę generalną?

Gromadzenie się na kapitule generalnej należy do powszechnej praktyki zgromadzeń, zakonów i instytutów zakonnych Kościoła katolickiego.
Statuty Bractwa, zaaprobowane przez Kościół 1 listopada 1970 r., autorstwa założyciela Bractwa, abp. Marcelego Lefebvre’a (1905–1991), przewidują okresowe zwoływanie kapituły generalnej: „Kapituła generalna zbiera się co 12 lat w celu wyboru przełożonego generalnego i jego dwóch asystentów. Ma za cel sprawdzenie, czy Bractwo stosuje Statuty i zachowuje ich ducha. Stanowczo należy powstrzymać się od wprowadzania [do Statutów] uwspółcześnień bądź nowości, z możliwym wyjątkiem dla rozdziału dotyczącego administrowania [Bractwem], z uwagi na rozwój Bractwa” (Statuty V, 2).

2) Czy wszyscy kapłani Bractwa mogą wziąć udział w kapitule generalnej?

Kapituła generalna składa się z 41 członków wyznaczonych na podstawie Statutów. Określają one, że w kapitule biorą udział: dotychczasowy przełożony generalny i jego dwaj asystenci, biskupi-członkowie Bractwa, byli przełożeni generalni, sekretarz i ekonom generalny, przełożeni wyższych seminariów duchownych, przełożeni dystryktów oraz przełożeni domów autonomicznych. Obecnie daje to liczbę 31 kapłanów.

Ponadto w kapitule biorą udział kapłani Bractwa o najdłuższym stażu, w proporcji 1/3 członków kapituły mianowanych z racji pełnionego stanowiska, co obecnie daje liczbę 10 kapłanów.

Wedle Statutów (V, 3) aktualny tryb wyznaczania członków kapituły będzie obowiązywał dopóty, dopóki Bractwo będzie liczyło mniej niż tysiąc członków.

3) Jak dokonuje się otwarcie kapituły?

Kapitulariusze przed rozpoczęciem obrad gromadzą się wokół krzyża Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana na pięciodniowych rekolekcjach, które posłużą im także za roczne rekolekcje kapłańskie. Rekolekcje te są również dla nich okazją do chwili skupienia w krypcie przechowującej doczesne szczątki założyciela Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X i modlitwy o jego wstawiennictwo za dzieło, które założył.

11 lipca 2018 r., tj. po zakończeniu rekolekcji i w dniu otwarcia kapituły, wedle Statutów kapitulariusze złożą „Najświętszą Ofiarę Mszy św. w celu uzyskania opieki Bożej nad pracami kapituły generalnej, a w szczególności nad wyborami [nowych przełożonych]”.

Następnie odbędą się przygotowania do wyboru przełożonego generalnego. Podczas zebrania przygotowawczego ma miejsce:
– lektura regulaminu;
– apel uczestników;
– złożenie ślubowania.

Każdy otrzymuje książeczkę zawierającą regulamin kapituły wraz z listą uczestników. Wszyscy otrzymują miejsca w auli kapitularnej, według porządku pierwszeństwa.

Dotychczasowy przełożony generalny, który przewodniczy kapitule do momentu wyborów nowych władz zgromadzenia, posyła wówczas kapitulariuszy do kaplicy seminarium w celu złożenia przez nich ślubowania.

Skip to content