Przejdź do treści

Końcowe przesłanie kapituły generalnej Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X

Zakończywszy kapitułę generalną, Bractwo Kapłańskie św. Piusa X przypomina powagę i aktualność deklaracji swojego założyciela, abp. Marcelego Lefebvre’a, z 21 listopada 1974 r. – ponad 50 lat „autodestrukcji Kościoła” potwierdza jej trafność:

Całym sercem i całą duszą należymy do Rzymu katolickiego, stróża wiary katolickiej oraz tradycji niezbędnych do jej zachowania, do wiecznego Rzymu, mistrzyni mądrości i prawdy. […] Żadna władza, nawet najwyższa w hierarchii, nie może zmusić nas do porzucenia lub umniejszenia naszej wiary katolickiej, którą to magisterium Kościoła jasno wykłada i wyznaje od dwudziestu stuleci. […] Dlatego też trzymamy się mocno tego, w co zawsze wierzono i praktykowano w Kościele w zakresie wiary, moralności, liturgii, katechizmu, formacji kapłanów, struktury Kościoła, a co zostało skodyfikowane w księgach sprzed okresu modernistycznych wpływów Soboru [Watykańskiego II], wyczekując aż prawdziwe światło Tradycji rozproszy ciemności zakrywające niebo nad wiecznym Rzymem.

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X zamierza nadal dążyć do swego podstawowego celu, którym jest kapłaństwo w takiej formie, jaką zamierzył nasz Pan Jezus Chrystus, oraz stałe ukierunkować go na samą jego rację bytu, jaką jest Najświętsza Ofiara Mszy. Bractwo kieruje się tym samym duchem co jej patron, św. Pius X: „twierdzimy z całą stanowczością, że nie pragniemy być niczym innym i z pomocą Bożą niczym innym dla społeczności ludzkiej nie będziemy, jak tylko sługą Boga, który przybrał nas w Jego władzę. Sprawa Boża jest Naszą sprawą: dla niej postanowiliśmy poświęcić wszystkie siły Nasze i nawet samo życie. Dlatego gdyby pytano nas o zawołanie, które by streszczało pragnienia Naszej duszy, zawsze tylko odpowiemy: «Odnowić wszystko w Chrystusie!»” (encyklika E supremi apostolatus z 4 października 1903 r.).

Żywiąc tę samą wiarę i nadzieję co święty papież, Bractwo Kapłańskie św. Piusa X, przez swoje nauczanie oraz apostolat głosi pełnię panowania naszego Pana Jezusa Chrystusa nad wszystkim ludźmi i narodami, pragnąc, aby Jego prawo i władza były przez wszystkich ze czcią uznane. Dlatego też Bractwo kontynuuje pracę na rzecz tryumfu Chrystusa Króla i zachęca wszystkie dusze dobrej woli, aby doń dołączyły w tym wzniosłym, nadprzyrodzonym dziele.
Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Ecône, 21 lipca 2018 r.

Skip to content