Przejdź do treści

Lista uczestników kapituły generalnej Bractwa św. Piusa X

Uczestnicy nadzwyczajnej kapituły generalnej w 2012 r.

W dniach od 11 do 21 lipca w międzynarodowym seminarium św. Piusa X w Ecône w Szwajcarii odbędzie się czwarta kapituła generalna Bractwa św. Piusa X. Z zapisów w Statutach Bractwa wynika liczba uczestników obecnej kapituły (zob. punkt „2. Czy wszyscy kapłani Bractwa mogą wziąć udział w kapitule generalnej?” w artykule nt. kapituły). Poniżej przedstawiamy ich krótkie notki biograficzne.

Dom generalny

Bp Bernard Fellay (Szwajcaria), wyświęcony w 1982 r.[1. Wszyscy członkowie kapituły wyświęceni do 1988 r. włącznie otrzymali święcenia kapłańskie z rąk abp. Marcelego Lefebvre’a. Członkowie kapituły wyświęceni w późniejszych latach otrzymali święcenia kapłańskie z rąk biskupów pomocniczych Bractwa.], sakra biskupia w 1988 r., lat 60. Biskup Fellay w 1994 r. zastąpił ks. Franciszka Schimdbergera na stanowisku przełożonego generalnego Bractwa. W 2006 r. został wybrany na drugą kadencję, która zakończy się w trakcie obecnej kapituły. W przeszłości pełnił m.in. funkcję ekonoma generalnego.

Ks. Mikołaj Pfluger (Szwajcaria), wyświęcony w 1984 r., lat 59. Od 2006 r. pełni funkcję pierwszego asystenta przełożonego generalnego. W przeszłości był m.in. przełożonym dystryktu Niemiec oraz rektorem seminarium Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen (Bawaria).

Ks. Alan Marek Nély (Francja), wyświęcony w 1985 r., lat 68. Od 2006 r. pełni funkcję drugiego asystenta przełożonego generalnego. W przeszłości pracował w południowej Francji, w szkole Saint-Joseph des Carmes, a potem w Marsylii; następnie objął urząd przełożonego dystryktu Włoch.

Ks. Krystian Thouvenot (Francja), wyświęcony w 2000 r., lat 49. Pracował w Paryżu w Instytucie Uniwersyteckim św. Piusa X, którego był wykładowcą, a potem rektorem, oraz w parafii św. Mikołaja. Od 2008 r. pełni funkcję sekretarza generalnego.

Ks. Paweł Henryk Suárez (Argentyna), wyświęcony w 2001 r., lat 51. W 2014 r. został mianowany ekonomem generalnym; wcześniej pełnił funkcję ekonoma dystryktu Ameryki Południowej.

Biskupi pomocniczy

Bp Bernard Tissier de Mallerais (Francja), wyświęcony w 1975 r., sakra biskupia w 1988 r., lat 73. Francuski biskup pomocniczy Bractwa, był jednym z pierwszych seminarzystów Bractwa św. Piusa X. W latach 1979–1983 był rektorem seminarium św. Piusa X w Ecône, następnie pełnił funkcję sekretarza generalnego. Obecnie rezyduje w Chicago.

Bp Alfons de Galarreta (Hiszpania), wyświęcony w 1982 r., sakra biskupia w 1988 r., lat 61. Hiszpański biskup pomocniczy Bractwa otrzymał święcenia kapłańskie w Buenos Aires w Argentynie, do której wyemigrował. W przeszłości pełnił funkcje rektora seminarium Matki Bożej Współodkupicielki w La Reja (Argentyna) oraz przełożonego autonomicznego domu Hiszpanii i Portugali. Od 2012 r. rezyduje w Genewie.

Rektorzy seminariów

Ks. Franciszek Schmidberger (Niemcy), wyświęcony w 1975 r., lat 70. W 1982 r. zastąpił abp. Marcelego Lefebvre’a jako przełożony generalny Bractwa. W 1994 r. został wybrany pierwszym asystentem. W przeszłości był także przełożonym dystryktów Austrii i Niemiec, obecnie jest rektorem seminarium Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen (Bawaria).

Ks. Benedykt de Jorna (Francja), wyświęcony w 1984 r., lat 66. Od 1996 r. rektor seminarium św. Piusa X w Ecône. W przeszłości był m.in. wykładowcą w seminarium św. Proboszcza z Ars we Flavigny-sur-Ozerain (Francja); w latach 1994–1996 był przełożonym dystryktu Francji.

Ks. Iwo le Roux (Francja), wyświęcony w 1990 r., lat 53. Rektor seminarium św. Tomasza z Akwinu w Dillwyn (USA); w przeszłości pełnił posługę kapłańską w Szwajcarii i w Kanadzie.

Ks. Patryk Troadec (Francja), wyświęcony w 1988 r., lat 57. Od 1996 r. rektor seminarium św. Proboszcza z Ars we Flavigny-sur-Ozerain (Francja), gdzie odpowiada za rok duchowości oraz nowicjat braci. W przeszłości przez osiem lat pełnił funkcję przeora w Lyonie.

Ks. Dawid Pagliarani (Włochy), wyświęcony w 1996 r., lat 47. Rektor seminarium Matki Bożej Współodkupicielki w La Reja (Argentyna). W przeszłości pełnił funkcję przełożonego dystryktu Włoch; pracował również w przeoratach w Rimini i Singapurze.

Ks. Daniel Themann (USA), wyświęcony w 2009 r., lat 37. Rektor seminarium św. Krzyża w Goulburn (Australia). Przez pierwsze sześć lat kapłaństwa pełnił posługę w Stanach Zjednoczonych.

Przełożeni dystryktów i domów autonomicznych

Ks. Stefan Frey (Szwajcaria), wyświęcony w 1983 r., lat 59. Przełożony dystryktu Austrii; w przeszłości był m.in. rektorem seminarium Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen (Bawaria).

Ks. Daniel Couture (Kanada), wyświęcony w 1984 r., lat 58. Przełożony dystryktu Kanady; w przeszłości był m.in. przełożonym domu autonomicznego Irlandii oraz dystryktu Azji.

Ks. Krystian Bouchacourt (Francja), wyświęcony w 1986 r., lat 59. Przełożony dystryktu Francji. W przeszłości pełnił posługę kapłańską m.in. jako proboszcz kościoła św. Mikołaja w Paryżu oraz przełożony dystryktu Ameryki Południowej (2003–2014).

Ks. Karol Stehlin (Niemcy), wyświęcony w 1988 r., lat 56. Przełożony dystryktu Azji. Współzakładał misję Bractwa w Gabonie, a w latach 1994–2014 był przełożonym Bractwa w Polsce i krajach bałtyckich.

Ks. Jerzy Wegner (Niemcy), wyświęcony w 1991 r., lat 54. Przełożony dystryktu Stanów Zjednoczonych; w przeszłości był m.in. przełożonym dystryktów Beneluksu i Kanady.

Ks. Patryk Duverger (Francja), wyświęcony w 1993 r., lat 50. Przełożony dystryktu Beneluksu; w przeszłości pełnił posługę kapłańską w Gabonie.

Ks. Jan Fullerton (USA), wyświęcony w 1996 r., lat 54. Przełożony dystryktu Australii; w przeszłości był m.in. przełożonym dystryktu Stanów Zjednoczonych.

Ks. Henryk Wuilloud (Szwajcaria), wyświęcony w 1998 r., lat 51. Przełożony dystryktu Afryki; w przeszłości był m.in. przełożonym dystryktu Szwajcarii.

Ks. Paskal Schreiber (Szwajcaria), wyświęcony w 1998 r., lat 45. Przełożony dystryktu Szwajcarii.

Ks. Mariusz Trejo (Argentyna), wyświęcony w 1998 r., lat 44. Przełożony dystryktu Argentyny; w przeszłości był m.in. przełożonym dystryktu Meksyku.

Ks. Jerzy Amozurrutia (Meksyk), wyświęcony w 2000 r., lat 59. Przełożony dystryktu Meksyku.

Ks. Firmin Udressy (Szwajcaria), wyświęcony w 2002 r., lat 41. Przełożony dystryktu Niemiec.

Ks. Robert Brucciani (Wielka Brytania), wyświęcony w 2004 r., lat 50. Przełożony dystryktu Wielkiej Brytanii; w przeszłości pracował m.in. jako misjonarz w Indiach.

Ks. Łukasz Weber (Szwajcaria), wyświęcony w 1985 r., lat 59. Przełożony domu autonomicznego Europy Wschodniej, obejmującego Polskę i kraje bałtyckiej. W przeszłości był m.in. ekonomem dystryktu Szwajcarii.

Ks. Wawrzyniec Novak (USA), wyświęcony w 1992 r., lat 50. Przełożony domu autonomicznego Ameryki Środkowej i Karaibów.

Ks. Wincenty Griego (USA), wyświęcony w 1995 r., lat 52. Przełożony domu autonomicznego Irlandii; w przeszłości był m.in. rektorem seminarium św. Krzyża w Australii.

Ks. Jan Maria de Montagut (Hiszpania), wyświęcony w 1999 r., lat 46. Przełożony domu autonomicznego Brazylii; w przeszłości był m.in. przełożonym domu autonomicznego Hiszpanii i Portugalii.

Ks. Filip Brunet (Francja), wyświęcony w 2003 r., lat 44. Przełożony domu autonomicznego Hiszpanii i Portugalii.

Najstarsi stażem kapłani Bractwa św. Piusa X

Ks. Jan Iwo Cottard (Francja), wyświęcony w 1973 r., lat 71. Studiując w Seminarium Francuskim w Rzymie należał do grupy seminarzystów proszących w 1968 r. abp. Lefebvre’a o zapewnienie im tradycyjnej formacji kapłańskiej. Obecnie kapelan w nowicjacie sióstr Bractwa św. Piusa X w Ruffec (Francja).

Ks. Patryk Groche (Francja), wyświęcony w 1976 r., lat 70. Założyciel i wieloletni przełożony misji Bractwa w Gabonie; obecnie rezyduje w Saint-Césaire w Kanadzie.

Ks. Emanuel du Chalard (Francja), wyświęcony w 1976 r., lat 67. Większość swej posługi kapłańskiej spędził w dystrykcie włoskim; obecnie rezyduje w Rimini.

Ks. Ludwik Paweł Dubroeucq (Francja), wyświęcony w 1976 r., lat 70. Pełnił posługę kapłańską m.in. w Szwajcarii (Ecône), Francji i Belgii (karmel w Quiévrain). Obecnie jest przeorem nowego przeoratu w Sorgues (Francja).

Ks. Edward Black (Wielka Brytania), wyświęcony w 1977 r., lat 69. Był m.in. przełożonym dystryktów Wielkiej Brytanii i Australii. Obecnie jest przeorem w Hampton w Australii.

Ks. Piotr Maria Laurençon (Francja), wyświęcony w 1978 r., lat 65. Był wieloletnim dyrektorem szkoły Saint-Michel we Francji, a następnie przełożonym francuskiego dystryktu (1996–2002). Obecnie jest przełożonym domu kontemplacyjnego dla kapłanów Bractwa w Montgardin (Francja).

Ks. Jan Piotr Boubée (Francja), wyświęcony w 1978 r., lat 63. Obecnie wikary w parafii św. Mikołaja w Paryżu i wykładowca w Instytucie św. Piusa X.

Ks. Jakub Emily (Francja), wyświęcony w 1978 r., lat 66. Był m.in. przełożonym dystryktu Kanady; obecnie przeor w Browerville (USA).

Ks. Filip Pazat (Francja), wyświęcony w 1978 r., lat 65. Był m.in. przełożonym domu autonomicznego Portugalii (Portugalia została później włączona do domu autonomicznego Hiszpanii i Portugali); obecnie przeor w Bristolu (Wielka Brytania).

Ks. Patryk Laroche (Francja), wyświęcony w 1978 r., lat 62. Był m.in. sekretarzem generalnym. Wieloletni wykładowca w seminarium Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen, gdzie pracuje do dziś.

Zobacz też: galeria zdjęć z początku kapituły.

Skip to content