Przejdź do treści

Początek kapituły generalnej Bractwa św. Piusa X

Rozpoczęcie kapituły generalnej w seminarium św. Piusa X w Ecône

W środę 11 lipca 2018 r. o godzinie 9.00 41 członków kapituły generalnej zajęło miejsca w auli kapituły w seminarium św. Piusa X w Ecône (Szwajcaria). Następnie udali się oni do kościoła, żeby wezwać pomocy Ducha Świętego i złożyć przysięgę, że będą głosowali na najbardziej godnego kandydata oraz że dochowają tajemnicy na temat przebiegu głosowań i obrad kapituły.

W tym samym dniu ks. Dawid Pagliarani, dotychczasowy rektor seminarium Matki Bożej Współodkupicielki w La Reja (Argentyna), został wybrany nowym przełożonym generalnym na dwunastoletnią kadencję. 47-letni kapłan z Włoch zastąpił na tym stanowisku bp. Bernarda Fellaya, pełniącego funkcję przełożonego generalnego przez dwie kadencje, w latach 1994–2018.

W kolejnych dniach kapituła wybierze dwóch asystentów generalnych oraz zajmie się innymi zadaniami.

Galeria prezentuje zdjęcia z auli poprzedzające początek kapituły oraz ceremonię przysięgi w kościele. Kapitule towarzyszy dwóch księży, symultanicznie tłumaczących obrady.

Skip to content