Przejdź do treści

Wybór asystentów generalnych Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X

Komunikat domu generalnego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X

Nowy przełożony generalny wraz z nowymi asystentami generalnymi, Ecône 11 lipca AD 2018

Nowy przełożony generalny Bractwa św. Piusa X, ks. Dawid Pagliarani, oraz 40 pozostałych kapitulariuszy zdecydowali się przeprowadzić wybory dwóch asystentów generalnych pod koniec dnia.

Pierwszym asystentem generalnym został wybrany bp Alfons de Galarreta. Biskup pomocniczy Bractwa św. Piusa X pochodzi z Hiszpanii i ma 61 lat; święcenia kapłańskie otrzymał w 1980 r. w Buenos Aires w Argentynie, gdzie mieszkał przez dłuższy okres czasu. W przeszłości był rektorem seminarium Matki Bożej Współodkupicielki w La Reja (Argentyna) oraz przełożonym domu autonomicznego Hiszpanii i Portugalii. W latach 2002–2006 pełnił funkcję drugiego asystenta generalnego. Dotychczas rezydował w Genewie (Szwajcaria).

Drugim asystentem generalnym został wybrany ks. Krystian Bouchacourt. Pochodzi z Francji i ma 59 lat, święcenia kapłańskie otrzymał w 1986 r. z rąk abpa Marcelego Lefebvre’a. Posługę kapłańską pełnił m.in. w Paryżu, w kościele św. Mikołaja; następnie był przełożonym dystryktu Ameryki Południowej, a od 2014 r. piastował urząd przełożonego dystryktu Francji.

Po dokonaniu wyboru nowych asystentów generalnych kapituła generalna zajmie się od jutra (tj. 12 lipca – przyp. red. WTK) procedowaniem wielu kwestii, które powinna rozstrzygnąć do 21 lipca 2018 r.

Ecône, 11 lipca 2018

Skip to content