Przejdź do treści

Zakończenie czwartej kapituły generalnej Bractwa św. Piusa X

Członkowie kapituły generalnej w seminarium św. Piusa X w Ecône

21 lipca 2018 r. o godz. 11 w seminarium św. Piusa w Ecône (Szwajcaria) zakończyła się czwarta kapituła Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Podczas obrad 11 lipca wybrano na dwunastoletnią kadencję nowego przełożonego generalnego Bractwa, ks. Dawida Pagliaraniego FSSPX, oraz dwóch asystentów generalnych: bp. Alfonsa de Galarretę oraz ks. Krystiana Bouchacourt FSSPX. 20 lipca do rady przełożonego generalnego wybrano dodatkowo doradców generalnych w osobach dwóch byłych przełożonych generalnych – bp. Bernarda Fellaya (1994–2018) i ks. Franciszka Schmidbergera (1982–1994).

(Choć kapitulariuszy obowiązuje tajemnica odnośnie do przebiegu wyborów i rozważań kapituły generalnej, fotograf serwisu fsspx.news mógł uwiecznić różne momenty kapituły w seminarium św. Piusa X, gdzie członkowie kapituły mieszkali, modlili się i pracowali od 3 lipca [początku rekolekcji poprzedzających kapitułę] do 21 lipca.)

Przełożony generalny błogosławi kapitulariuszy Najświętszym Sakramentem na zakończenie kapituły

Przed rozstaniem się 41 kapitulariuszy uczestniczyło w adoracji Najświętszego Sakramentu, a następnie udało się procesyjnie do krypty, w której spoczywają doczesne szczątki abp. Marcelego Lefebvre’a. Uczestnicy z synowską czcią powierzyli postanowienia kapituły generalnej czcigodnemu założycielowi Bractwa św. Piusa X. Instaurare omnia in Christo!

Skip to content