Przejdź do treści

Włochy: Obłóczyny u sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego

Postulantki podczas ceremonii obłóczyn

W piątek 8 czerwca 2018 r., w święto Najświętszego Serca Jezusowego, miały miejsce w tradycyjnym zgromadzeniu zakonnym sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego w Narni (Włochy) obłóczyny dwóch nowicjuszek z USA.

Założyciel instytutu, ks. Bazyli Rosati

Założony przez ks. Bazylego Rosatiego Instytut Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego (Istituto Suore Consolatrici del Sacro Cuore) został aprobowany w 1961 r. przez bp. Massimilianiego z Civita Castellana (Włochy). Pierwsza wspólnota liczyła pięć sióstr; w 1975 r. w czterech różnych domach posługiwało ich 30. Młode zgromadzenie dotknęły jednak destrukcyjne skutki posoborowego aggiornamento. Widząc, jak jego mozolna pracy była niszczona przez duch niezależności i „postępu” wewnątrz kongregacji, kapłan założyciel usunął się do domu zakonnego w Vigne di Narni, gdzie przekazywał dalej płomień autentycznej pobożności poprzez swoją miłość do Najświętszego Sakramentu.

Wspólnota Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego we Włoszech

Opatrzność jednak nie opuszcza swych wiernych sług: don Basilio zmarł 23 sierpnia 1996 r., jednakże przed śmiercią poprosił francuskiego kapłana Bractwa św. Piusa X we Włoszech, ks. Emanuela du Chalard, aby ten po jego śmierci został przełożonym sióstr. Tak też się stało – don Basilio powierzył Bractwu dobro swych duchowych córek i mimo że tylko sześć z nich pozostało wiernych, nowy duch Tradycji bardzo szybko przemienił wspólnotę. Nowa Msza i liturgia godzin ustąpiły miejsca tradycyjnej Mszy św. i łacińskiemu brewiarzowi, a reguła życia została oparta na autentycznej teologii Kościoła, zarówno moralnej, jak i ascetycznej, skupionej na nabożeństwie do Najświętszego Sakramentu. Na nowe powołania nie trzeba było długo czekać.

Zgromadzenie liczy obecnie 22 siostry; zakonnice prowadzą dom spokojnej starości we Włoszech oraz – od 2006 r. – sierociniec dla ponad 70 dzieci w Indiach. Zważywszy na wzrost powołań z USA, zgromadzenie bierze pod uwagę osiedlenie się w Ameryce oraz prowadzenie tam domu spokojnej starości.

Motto zgromadzenia brzmi: Serce Jezusowe, miłować Cię i sprawić, abyś było miłowane przez innych.

Skip to content