Przejdź do treści

Francja: Wmurowanie kamienia węgielnego kościoła pw. św. Cyrana

Poświęcenie kamienia węgielnego w klasztorze w Saint-Michel-en-Brenne

W niedzielę 29 lipca bp Bernard Tissier de Mallerais, biskup pomocniczy Bractwa Św. Pius X, poświęcił kamień węgielny pod przyszły kościół Sióstr Bractwa św. Piusa X w ich głównej siedzibie w Saint-Michel-en-Brenne we francuskim Regionie Centralnym.

W ceremonii poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego biskupowi towarzyszyli księża Dominik de Vriendt i Jan Iwon Cottard, dwaj kapelani wspólnoty sióstr. Patron przyszłego kościoła, św. Cyran, w VII w. założył pierwszy klasztor właśnie w Saint-Michel-en-Brenne, w miejscu, gdzie obecnie mieszkają siostry.

Po 40 latach korzystania z małej, prowizorycznej kaplicy siostry żywią nadzieję, że wkrótce będą mogły wychwalać Pana Boga w miejscu bardziej godnym Jego boskiego majestatu.

Obok kościoła planuje się również wznieść budynek mieszkalny, jednak powstanie obydwu obiektów zależy od zebrania środków finansowych. Ponieważ jest to dla sióstr sprawa priorytetowa, polecają się one modlitwie i jałmużnom swych przyjaciół i dobroczyńców, z góry im za nie dziękując – wszystko na chwałę Bożą, wedle Jego woli!

Skip to content