Przejdź do treści

Nowy rok akademicki w seminariach Bractwa

  • przez

Wspólnota seminarium we Flavigny (październik 2018)

Wraz z początkiem jesieni, w seminariach Bractwa św. Piusa X na półkuli północnej rozpoczął się nowy rok akademicki.

W Stanach Zjednoczonych seminarium św. Tomasza z Akwinu w Dillwyn (Wirginia) przyjęło 24 przed-seminarzystów (21 Amerykanów i trzech Kanadyjczyków) oraz 27 seminarzystów na pierwszym roku seminarium, czyli roku duchowości – 24 Amerykanów, dwóch Irlandczyków i Kanadyjczyka.

We Francji seminarium św. Jana Marii Vianneya we Flavigny przyjęło na roku duchowości 16 nowych alumnów, z czego tuzin Francuzów, dwóch Anglików, Portugalczyka oraz Szwajcara.

W Bawarii do seminarium Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen wstąpiło siedmiu kandydatów – trzech z Polski, dwóch z Austrii i po jednym z Litwy oraz RFN. Oprócz tego trzech Niemców wstąpiło do tamtejszego nowicjatu braci jako postulanci.

Statystyka przyjęć na rok duchowości w seminariach Bractwa na świecie

Łącznie 50 młodych ludzi odpowiedziało na Boże wezwanie, wybierając drogę do kapłaństwa katolickiego w Bractwie św. Piusa X w seminariach w Europie i w Ameryce Północnej. Oby – z pomocą łaski Bożej i dzięki wytrwaniu w codziennym życiu seminaryjnym – dostąpili po sześciu latach formacji i przygotowania łaski święceń kapłańskich!

Przypomnijmy, że w marcu br. seminaria Bractwa w Argentynie i Australii przyjęły 15 kandydatów na rok duchowości, zatem w 2018 r. łącznie 65 młodzieńców zostało przyjętych do seminariów duchownych Bractwa na świecie. Jest to liczba rekordowa, ostatni raz taka sytuacja miała bowiem miejsce ponad 30 lat temu!

Skip to content