Przejdź do treści

Francja: Pielgrzymka w Lourdes z okazji święta Chrystusa-Króla

Grota objawień w Lourdes

Co roku pod koniec października do Lourdes przybywają wierni pozostający pod opieką duszpasterską księży z Bractwa św. Piusa X, by przez trzy dni brać udział w uroczystych Mszach św., uczestniczyć w drodze krzyżowej na górze Espélugues ponad sanktuarium, odbyć tradycyjną wieczorną procesję ze świecami oraz modlić się na różańcu przy grocie objawień. Szczególnym momentem pielgrzymki jest procesja eucharystyczna ulicami Lourdes, po której chorzy, przybyli z całej Francji oraz z zagranicy, otrzymują od kapłana – każdy z osobna – błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Uczestnicy pielgrzymki, w tym chorzy, mogą także w czasie pobytu skorzystać z basenów sanktuarium i obmyć się w cudownej wodzie z Lourdes. Niewątpliwie na szczególną atmosferę tej specyficznej „stacjonarnej” pielgrzymki w jednym z największych sanktuariów maryjnych na świecie ma wpływ gościnność jego władz, użyczających zabytkowych ornatów i zezwalających Bractwu na skorzystanie z miejsc kultu, w tym z podziemnej bazyliki św. Piusa X, mogącej pomieścić 25 tysięcy wiernych.

W tym roku – w którym przypada 160. rocznica objawień Matki Bożej – w uroczystościach w Lourdes w dniach 27–29 października wzięło udział ponad 5000 wiernych z całego świata. Szczególny wymiar pielgrzymki był również związany z faktem, że stanowiła ona dla nowego przełożonego generalnego pierwszą okazję do obcowania z tak liczną grupą wiernych Tradycji.

Kazanie ks. Pagliaraniego, przełożonego generalnego Bractwa św. Piusa X, podczas Mszy św. w Lourdes

W kazaniu podczas niedzielnej Mszy św. ks. Dawid Pagliarani FSSPX zwrócił szczególną uwagę na przyczynę kryzysu w Kościele. Podkreślił, że jedynym celem Kościoła jest zdobycie całego świata dla Chrystusa, podobnie jak celem Chrystusa jest poddanie wszystkiego Ojcu. Skoro więc Kościół nie chce przeciwstawiać się światu, który nie chce poddać się Chrystusowi, „powstaje nowe chrześcijaństwo – bez krzyża, bez ofiary, bez pragnienia nawrócenia dusz; jednym słowem, chrześcijaństwo bez Chrystusa-Króla”. Tu właśnie leżał geniusz abp. Lefebvre’a – podkreślił przełożony generalny – który całą walkę Tradycji oraz opór jej przeciwników streścił w haśle „Chrystus-Król”. Ks. Pagliarani zwrócił również uwagę, że wobec możliwego znużenia walką święto Chrystusa-Króla przypomina nam o ostatecznym tryumfie Pana Jezusa, w którym my także – o ile wytrwamy – będziemy mieć swój udział. Powinniśmy zatem prosić Niepokalaną, aby dopomogła Ona w tym, żeby Chrystus panował we wszystkim i aby wszystko ku Niemu zmierzało. „Nie bójmy się tej wojny, o której mówił św. Paweł. Bitwa Pana Jezusa jest naszą bitwą; a im bardziej ludzie Kościoła porzucili tę walkę, tym bardziej musimy domagać się praw naszego Pana, Jezusa Chrystusa, nie bojąc się tej wojny”. Aby zwyciężyć, nie zniechęcić się i nie zgubić drogi w czasie walki istnieje tylko jeden środek, ten sam, przez który Pan Jezus rozpoczął swoją walkę, środek, który będzie trwał do końca świata – krzyż, a więc ofiara. Nasza wierność wierze i Chrystusowi-Królowi, na przekór niesłychanemu upadkowi obecnego świata, może sprowadzić na nas bardzo wyrafinowane prześladowania. Świat ma bowiem tysiące możliwości, aby nas zaatakować czy zniechęcić, a Szatan doskonale wie, na czym polega prawda o Chrystusie-Królu i że poddanie Mu wszystkiego – bez wyjątku – jest misją Kościoła. Nie zniechęcimy się jednak, jeśli pozostaniemy pod opieką Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, albowiem Ona jest tą wybraną cząstką królestwa Pana Jezusa, nad którym Szatan nigdy nie miał i nigdy nie będzie mieć władzy. Jest Ona wzorem duszy, która żyje doskonale dla Pana Jezusa, wypełniona Jego miłością i bezwarunkowo poddana Jego woli. W Kościele pełni role Matki i Królowej – stąd cały sens poświęcenia się Jej, zwłaszcza w czasach obecnej ohydy, gorszej niż ta opisana w księdze Apokalipsy, wedle zapowiedzi o. Pio do wiernych. Przełożony generalny przytaczając słowa o. Pio dodał, że jedynie ci, którzy schronią się w sercu Najświętszej Maryi Panny, zostaną ocaleni, albowiem jedynie nad tym sercem Szatan nie miał nigdy władzy. Są to słowa zarazem straszliwe, jak i wspaniałe – stwierdził przełożony generalny. Nigdy więc nie zabraknie nam środków, aby walczyć w naszym codziennym życiu, w nas samych, w tej wielkiej bitwie Kościoła i Chrystusa Króla, w której przyszło nam wziąć udział.

Błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem

Okazję do „inauguracyjnego” kontaktu z wieloma wiernymi miał również ks. Benedykt de Jorna, nowy przełożony dystryktu Francji – największego dystryktu Bractwa na świecie. W ostatni dzień pielgrzymki podkreślił on w kazaniu zasługi wiary Najświętszej Maryi Panny, która – mimo braku wizji uszczęśliwiającej – właśnie z wiary czerpała największą pewność co do Bożego działania w Jej życiu. To właśnie pod tym względem – chociaż w naszym świecie, niestałym i pełnym brudu, pozostaje dla nas niedoścignionym ideałem – przez swoje fiat jest Ona dla każdej duszy najlepszym przykładem wiary i pełnego oddania się Panu Jezusowi. W Jej postawie, wyrażonej słowami „niech mi się stanie według słowa Twego”, nie ma miejsca na „ja” („ja zgadzam się”). A skoro Niepokalana jest Matką Tego, którego władza roztacza się nad wszelkie stworzenie, nad ludzi i państwa, nasza modlitwa do Niej powinna być tym bardziej ufna i zarazem – w czasach bezbożnego odrzucania Chrystusa Króla w imię pychy i wolności religijnej, profanującej Kościół święty – błagalna. Jedynie przez Niepokalaną zostanie przywrócony Boży porządek i królowanie Pana Jezusa nad nami, naszymi rodzinami i ojczyznami. Stanie się to dzięki bardzo prostemu środkowi – różańcowi, który paciorek za paciorkiem wprowadza nas w głębię tajemnic wcielenia i odkupienia Pańskiego.

W niedzielę po Mszy św. miała miejsce procesja wiernych do groty objawień, przy której odmówiono różaniec, a następnie przełożony generalny ks. Dawid Pagliarani odnowił akt poświęcenia Bractwa św. Piusa X Chrystusowi Królowi: „O Panie Jezu, jedyny Królu Wszechświata, klękamy u Twych stóp, aby oddać Ci cześć i obrać za naszego Króla i Przewodnika. Tak, Panie, Tobie poddane są wszystkie narody, Ty jeden jesteś prawdziwym Królem, Ty jeden jesteś prawdziwym Pokojem, Ty jeden jesteś Światłem. Adorujemy jedynie Ciebie, który jesteś naszą Podporą, naszym Skarbem, naszym Panem, o wielki Boże nieba i ziemi. Poświęcamy więc Twemu Sercu Króla i Księcia nasze Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, wszystkich jego członków i dzieła. Weź, prosimy, to Bractwo, aby było całe Twoje. Rozpal serca wszystkich jego członków płomieniami Twej miłości”. Z kolei w poniedziałek po Mszy św. ks. de Jorna odnowił przy grocie objawień poświęcenie dystryktu Francji Niepokalanemu Sercu Maryi, zachęcając wiernych, aby za rok przybyli w jeszcze liczniejszym gronie.

Skip to content