Przejdź do treści

Polska: Wykłady ks. Gleize’a FSSPX

Ks. Jan Michał Gleize FSSPX w Warszawie, 2 grudnia 2018 r.

Promując drugie polskie wydanie swojej książki pt. II Sobór Watykański w pytaniach i odpowiedziach, ks. Jan Michał Gleize FSSPX wygłosił dwa okolicznościowe wykłady. W piątek 30 listopada br. w kaplicy krakowskiego przeoratu Bractwa św. Piusa X wykładowca apologetyki i eklezjologii w seminarium św. Piusa X w Écône (Szwajcaria) przedstawił powody, dla których katolickie sumienie nie może uznać zasadności niedawnej kanonizacji Pawła VI; odwołał się przy tym do przykładu pontyfikatu patrona Bractwa i heroicznych cnót, które Pius XII dał Kościołowi powszechnemu za wzór świętości papieskiej, dokonując kanonizacji św. Piusa X.

Z kolei w niedzielę 2 grudnia francuski kapłan przestrzegał wiernych z warszawskiego przeoratu przed pokusą wynaturzania rad ewangelicznych. Ks. Gleize objaśnił w szczególności szatańską pułapkę fałszywego posłuszeństwa w państwie i w Kościele, zaznaczając, że jeśli dobre posłuszeństwo jest córą sprawiedliwości i darem Bożym umożliwiającym nam spełnianie Jego woli, to posłuszeństwo wbrew wierze lub prawu naturalnemu prowadzi do zagłady rodziny, społeczeństwa i Kościoła. Nadużycie posłuszeństwa jest też niesprawiedliwością, gdyż nie oddaje Bogu tego, co jest Mu należne i uniemożliwia człowiekowi złączenie się ze swoim Stwórcą i Odkupicielem.

Wykłady są dostępne na platformie YouTube na kanałach Katolickiego Instytutu Apologetycznego oraz Mediów Narodowych:Polskojęzyczne książki ks. Gleize’a są dostępne w księgarni Te Deum.

Skip to content