Przejdź do treści

Argentyna: Święcenia kapłańskie w Bractwie św. Piusa X

Prostracja kandydatów do kapłaństwa podczas święceń prezbiteratu i diakonatu w seminarium w La Reja w Argentynie, 22 XII 2018 r.

Sobota suchych dni jest tym dniem liturgicznym w Kościele, w którym tradycyjnie udziela się święceń kapłańskich. 22 grudnia 2018 r. w seminarium Matki Bożej Współodkupicielki w La Reja w Argentynie wyświęcono trzech kapłanów i jednego diakona.

Msza pontyfikalna, kończąca jednocześnie rok akademicki w La Reja, była sprawowana przez bp. Alfonsa de Galarreta, biskupa pomocniczego Bractwa św. Piusa X i pierwszego asystenta przełożonego generalnego. Trzej neoprezbiterzy pochodzą z Argentyny, Brazylii i Meksyku.

Deo gratias!

Skip to content