Przejdź do treści

Ekwador: Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej w Quito

Msza św. przy głównym ołtarzu sanktuarium Matki Bożej w Quito

24 stycznia br. grupa ponad dwustu amerykańskich wiernych, pod opieką ks. Adama Purdy’ego FSSPX, kapelana tercjarzy Bractwa św. Piusa X w Stanach Zjednoczonych, pielgrzymowała do sanktuarium Matki Bożej w Quito, stolicy Ekwadoru.

Pątnicy rozpoczęli pobożne praktyki już o piątej rano, pod kościołem augustianów, odbywając tradycyjną ranną procesję ze świecami. Ks. Gerald Fallarcuna, z meksykańskiego dystryktu Bractwa, przemówił do wiernych po hiszpańsku, przypominając im o potrzebie modlitwy i ofiar zwłaszcza w bieżącym roku, w którym władze Ekwadoru zamierzają rozpatrzyć kwestię legalizację aborcji w tym kraju.

Po procesji wierni uczestniczyli we Mszach św. sprawowanych przez kapłanów Bractwa św. Piusa X w sanktuarium Matki Bożej dzięki gościnności franciszkańskiego rektora bazyliki, o. Faustyna Traveza. Pielgrzymka była dla wiernych okazją do nawiedzenia grobu Gabriela Garcíi Moreno (1821–1875), katolickiego prezydenta Republiki Ekwadoru, zamordowanego z rozkazu masonerii w trakcie pełnienia swego urzędu[1. Więcej o nim w artykule w „Zawsze Wierni”.].

Sanktuarium Matki Bożej Dobrego Zdarzenia (hiszp. Nuestra Señora del Buen Suceso de la Purificación) w Quito było na początku XVII w. miejscem uznanych przez Kościół objawień maryjnych[2. Czytaj więcej na ten temat w artykule O objawieniach Objawienie N.M.Panny w Quito.]. 2 lutego 1610 r. Najświętsza Maryja Panna poleciła wizjonerce, matce Mariannie od Jezusa Torres y Berriochoa (1563–1635), przeoryszy sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, sporządzenie Jej figurki. Podanie mówi, że rozpoczęta przez m. Mariannę statua została następnie cudowanie wykończona przez św. Franciszka z Asyżu i trzech archaniołów – śś. Michała, Gabriela i Rafała. Figurka ta po dziś dzień jest czczona przez pielgrzymów.

W trakcie objawień Matka Boża wyjawiła m. Mariannie rzeczy mające nastąpić w przyszłych wiekach. Przepowiedziała, że w XIX w. katolicki prezydent poświęci Ekwador Najświętszemu Sercu Jezusowemu, po czym zostanie zamordowany przez masonów; wskazała także, że w XIX w. zostaną ogłoszone dogmaty o Jej Niepokalanym Poczęciu i o nieomylności papieskiej. Najświętsza Maryja Panna objawiła również, że w XX w. będzie miał miejsce wielki kryzys wiary, sakramenty święte będą profanowane, a osoby zobowiązane do obrony wiary popadną w grzechy nieczystości. Matka Boża powiedziała również, że w tych ciemnych czasach wystąpi „biskup, który będzie przeciwwagą dla zobojętnienia dusz konsekrowanych i kapłańskich”.

Żyjąc w przepowiedzianych przez Matkę Bożą czasach próby, uciekajmy się do Jej Niepokalanego Serca, w którym miłość Boża nigdy nie została zachwiana, odnawiając w nas ducha czystości, wiary, nadziei i miłości.

Skip to content