Przejdź do treści

Bawaria: Święcenia kapłańskie w Zaitzkofen

Prostracja w czasie śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych

29 czerwca br., w święto śś. Apostołów Piotra i Pawła, w seminarium Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen (Bawaria) miały miejsce święcenia kapłańskie. Z rąk bp. Bernarda Fellaya otrzymało je dwóch diakonów, w tym ks. Bartosz Tokarski FSSPX z Polski. W ceremonii uczestniczyło 77 kapłanów – w tej liczbie wielu księży diecezjalnych zaprzyjaźnionych z Bractwem św. Piusa X – oraz prawie dwa tysiące wiernych.

Na kazaniu szwajcarski biskup pomocniczy Bractwa określił warunki owocnej posługi kapłańskiej w obecnej sytuacji Kościoła. To dzięki całkowitemu darowi z samego siebie kapłan staje się narzędziem Zbawiciela, odwiecznego Kapłana. Ponieważ działa in persona Christi, reprezentując Jezusa Chrystusa, musi kierować własne życie zgodnie z zamiarami swego Pana. Kapłan nie jest bowiem mistrzem, ale sługą – sługą Króla, do którego należą wierni, Kościół, Msza i sakramenty święte. Inaczej mówiąc, kapłan musi być przeniknięty duchem Kościoła i duchem posłuszeństwa.

Tymczasem Kościół obecnie znajduje się w tragicznej sytuacji i właśnie w imię posłuszeństwa Tradycji oraz niezmiennemu Magisterium należy odmawiać posłuchu hierarchom narzucającym Kościołowi zgubne nowinkarstwo. Biskup Fellay przypomniał wydaną w 1973 r. książkę biskupa Ratyzbony, Rudolfa Grabera, zatytułowaną Athanasius und die Kirche unserer Zeit (Atanazy i Kościół naszych czasów). Autor przytoczył w niej wypowiedzi księdza-apostaty Rokki z końca XIX w., zapowiadające sobór, który w sposób ewolucyjny i gruntowny zmieni Kościół i Mszę św. w duchu masońskim; jego wizja spełniła się w latach 60. ubiegłego wieku. Wrogowie Kościoła wydają się niezwyciężeni, ale Chrystus świadomie i celowo posyła swych kapłanów niczym owce między wilki, dając im jednocześnie łaskę do podołania powinnościom misji ratowania dusz.

Biskup Fellay przestrzegł przed pokusą zniechęcenia w obliczu kolejnych, jeszcze większych zmian i zgorszeń, które niewątpliwie nadejdą. Kościół, nawet zatruwany przez modernizm, pozostaje bowiem naszą Matką, której nie mamy prawa opuścić. Świadomi powagi sytuacji i obdarzeni skarbami Tradycji katolickiej winniśmy natomiast – kapłani w pierwszym rzędzie – świecić przykładem cnót i umartwienia, tak aby wiernie przekazać te skarby przyszłym pokoleniom. Dlatego kapłani muszą unikać wszelkiego rozdwojenia między głoszonym słowem a własnym życiem. Jest to możliwe dzięki mocy Tego, który świadomie posyła kapłanów jak owce między wilki, który dokonał swego zwycięstwa na krzyżu. Podobnie w życiu kapłana wszystkie trudy i przeciwieństwa przyczynią się do większej chwały Bożej i zbawienia dusz, które dzięki jego codziennej posłudze mogą wydostać się z sideł grzechu i uratować od potępienia. Kapłan urzeczywistnia ten ideał łaski, prowadząc dusze do Matki Bożej, albowiem to Ona jest pośredniczką, przez którą wszystkie łaski Chrystusa docierają do dusz.

W tym roku, podobnie jak w zeszłym, ceremonia święceń była transmitowana na żywo na kanale YouTube.
Pierwsze błogosławieństwo neoprezbiterów na koniec ceremonii święceń (ks. Tokarski na pierwszym planie)

Ks. Bartosz Tokarski FSSPX urodził się 14 lipca 1992 r. w Toruniu jako trzeci syn w rodzinie pp. Tokarskich. Jego pierwsze zetknięcie z Tradycją katolicką nastąpiło podczas cyklu wykładów głoszonych przez ks. Karola Stehlina FSSPX. W kaplicy Bractwa w Toruniu zapoznał się z Mszą św. wszech czasów i wraz z całą rodziną zaczął w niej regularnie uczestniczyć. Po maturze (2011) rozpoczął studia prawnicze, ale w tym samym czasie zrodziło się w nim pragnienie zostania kapłanem. Po ukończeniu pierwszego roku zrezygnował ze studiów i wyjechał do przeoratu Bractwa w Warszawie w celu rozeznania powołania i przygotowania do wstąpienia do seminarium duchownego. Jesienią 2013 r., po roku nauki języka niemieckiego i podstaw duchowości, wstąpił do seminarium duchownego w bawarskim Zaitzkofen.

Ks. Tokarski odprawi swoją Mszę prymicyjną 6 lipca 2019 r. w Toruniu.


Po tegorocznych święceniach kapłańskich w seminariach Bractwa na półkuli północnej w Dillwyn (USA), Ecône (Szwajcarii) i Zaitzkofen (Bawaria), Bractwo Kapłańskie św. Piusa X liczy 658 kapłanów, w tym trzech biskupów, oraz 128 braci i 74 siostry oblatki.

Skip to content