Przejdź do treści

Prymicja ks. Bartosza Tokarskiego FSSPX w Toruniu

Obrazek prymicyjny ks. Bartosza Tokarskiego FSSPX

W sobotę 6 lipca br. w jednym z toruńskich kościołów parafialnych ks. Bartosz Tokarski FSSPX odprawił prymicyjną Mszę świętą wotywną o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Nowo wyświęconemu kapłanowi asystowali księża: Dawid Wierzycki FSSPX (manduktor), Jakub Wawrzyn FSSPX (diakon) oraz Klemens Kordeuter FSSPX (subdiakon), a ks. Karol Stehlin FSSPX wygłosił wzruszające kazanie o roli Matki Bożej w życiu kapłana katolickiego.

We Mszy św. uczestniczyli księża, klerycy i bracia Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X z Polski i zagranicy, siostry Bractwa św. Piusa X, grono zaprzyjaźnionych kapłanów oraz liczni wierni. Liturgię uświetnili muzyką ks. Raivo Kokis FSSPX (grał na organach) oraz schola seminarium z Zaitzkofen. Ks. Bartosz Tokarski i wspólnie z nim wyświęcony ks. Klemens Kordeuter udzielili obecnym uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego.

Księża następnego dnia odprawili uroczyste Msze św. odpowiednio w kaplicy pw. św. Józefa w Poznaniu i kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Gdyni.

Ks. Bartosz Tokarski przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca br. w Zaitzkofen z rąk bp. Bernarda Fellaya. Decyzją przełożonych posługę duszpasterską rozpocznie w nowo utworzonym przeoracie Bractwa w Mosinie pod Poznaniem, a opieką duchową otoczy wiernych skupionych wokół kaplicy pw. św. Wojciecha w Szczecinie.

Virgo Mater, fac cor meum secundum Cor Iesu!

Prymicja w Zaitzkofen:

Galerie zdjęć z prymicji w Toruniu:

  1. https://drive.google.com/open?id=1Jy5TfNfCwAXNtXdfv9Wc7–yzU22Yn6E
  2. https://drive.google.com/open?id=1PvmoU4z64IlRjcCmcCZwgwSnMeDFYhag

Kazanie ks. Karola Stehlina FSSPX podczas prymicji w Toruniu:
Msza św. w Poznaniu:

Galeria zdjęć z Mszy św. w Gdyni

Skip to content