Przejdź do treści

USA: Święcenia prezbiteratu i diakonatu

  • przez

Nowo wyświęceni kapłani i diakoni w Dillwyn

W piątek 21 czerwca br. w seminarium św. Tomasza z Akwinu w Dillwyn w Wirginii (USA) z rąk bp. Bernarda Tissiera de Mallerais pięciu diakonów przyjęło święcenia kapłańskie, zaś czterech subdiakonów – święcenia diakonatu. W ceremonii święceń w amerykańskim seminarium Bractwa św. Piusa X wzięło udział kilkudziesięciu kapłanów i kilkaset wiernych Tradycji katolickiej.

Podczas kazania francuski biskup pomocniczy Bractwa wezwał alumnów, aby nigdy nie zapominali o nadzwyczajnej łasce sakramentalnej, jaką otrzymują wraz ze święceniami, albowiem to ona będzie ich prowadziła po drodze ich kapłaństwa aż do ostatecznego wytrwania i szczęścia wiekuistego.
Koniec roku akademickiego w seminariach Bractwa jest tradycyjnie okresem święceń kapłańskich. W ostatnich dniach czerwca miały miejsce święcenie prezbiteratu i diakonatu w szwajcarskim seminarium św. Piusa X w Ecône (28 czerwca) oraz święcenia prezbiteratu w bawarskim seminarium Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen (29 czerwca).

Wszystkich neoprezbiterów i nowych diakonów Tradycji katolickiej otoczmy naszą modlitwą, pamiętając także o modlitwie w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych wedle zalecenia Pana Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 38).
Źródło

Skip to content