Przejdź do treści

Złoty jubileusz FSSPX w 2020 r.

Pielgrzymka Bractwa św. Piusa X do Lourdes (2008)

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, założone przez abp. Marcelego Lefebvre’a 1 listopada 1970 r., w przyszłym roku będzie obchodziło 50-lecie swojego istnienia. Zgodnie z decyzją przełożonego generalnego ks. Dawida Pagliaraniego FSSPX obchody tego złotego jubileuszu będą miały miejsce w dniach od 24 do 26 października 2020 r. w Lourdes, podczas międzynarodowej pielgrzymki ku czci Chrystusa Króla. Już w 2008 r. w tym maryjnym mieście obchodzono 20. rocznicę konsekracji biskupich.

Planujemy udział zorganizowanej grupy (wspólny przelot samolotem, noclegi) z Polski. Szczegóły zostaną ogłoszone w kolejnych miesiącach.

Ogłoszenie tego złotego jubileuszu jest okazją do przypomnienia bliskich więzi łączących papieża św. Piusa X z Lourdes.

Podziemna bazylika tego maryjnego miasta nosi wezwanie św. Piusa X, patrona Bractwa, ponieważ Ojciec Święty był osobiście związany z lurdzkim sanktuarium. Jego siostra Maria Sarto wspominała: „Był bardzo oddany Matce Bożej z Lourdes, której małą figurkę posiadał i którą musiał często całować, bo farba na niej była starta… Wiem, że z jego polecenia w ogrodach Watykanu została otwarta kaplica poświęcona Madonnie z Lourdes i że on sam asystował w jej poświęceniu, przy czym i ja byłam obecna”.

Kolejne świadectwo szczególnego nabożeństwa św. Piusa X do Matki Bożej z Lourdes pochodzi od bp. Franciszka Ksawerego Shoepfera, ordynariusza Tarbes[1. W tej diecezji leży Lourdes – przyp. red. WTK.] w latach 1899–1927. Otrzymał list od nowo wybranego papieża z prośbą o powierzenie papiestwa Najświętszej Maryi Pannie.

Biskup poinformował wiernych swojej diecezji, że papież pragnie zbudować replikę groty massabielskiej w ogrodach Watykanu: „Ten projekt jest osobistą inicjatywą naszego Ojca Świętego. Wszyscy wiedzą o czci, jaką Pius X darzy Madonnę Pirenejów. Głęboka pobożność przyszłego papieża dwa lata temu kazała mu przygotować plan udania się do Lourdes na czele włoskiej pielgrzymki; plan, który – ze względu na stan zdrowia kard. Sarto – musiał zostać porzucony”. Od czasu zaś wstąpienia na Stolicę Piotrową napisał do „skromnego biskupa Tarbes [bp Shoefer tak określił samego siebie] jeden z pierwszych listów noszących jego podpis i w słowach poruszających swoją prostotą wyraził uczucia żarliwej czci dla Tej, którą wzywamy przed ową cudowną grotą”.

29 marca 1905 r., kiedy w ogrodach watykańskich poświęcono wierną replikę groty, bp Shoepfer tak wyraził głęboki sens realizacji tego projektu: „O, Matko Boża z Lourdes, której sanktuarium jest dziś przez Piusa X zespolone i trwale przytwierdzone do niewzruszonej skały św. Piotra, swoimi wszechpotężnymi i miłosiernymi rękami racz przypieczętować zjednoczenie Francji z Kościołem, zjednoczenie najstarszej córki z jej Matką”. Odtąd idea jakby paktu, istniejącego między cudowną skałą massabielską a mistyczną skałą Watykanu, nigdy nie opuści Piusa X i ten wiele razy w poruszający sposób przywoła ją w swoich przemówieniach.

Jego sekretarz stanu, kard. Rafał Merry del Val, przytoczył wiele świadectw o tym szczególnym nabożeństwie świętego papieża: „Miał w zwyczaju, spacerując po ogrodach watykańskich, zachodzić do kaplicy Matki Bożej z Lourdes”.

Z okazji 50. rocznicy objawień św. Pius X obdarzył sanktuarium w Lourdes wieloma odpustami oraz oznakami szacunku, a Kościół powszechny – świętem objawienia NMPanny (obchodzonym 11 lutego). Otworzył przewód beatyfikacyjny Bernadety Soubirous. Podziękował Matce Bożej za ustanowienie w Lourdes „stolicy Jej ogromnej dobroci”. Podkreślił związek, jaki istnieje w Lourdes między czcią oddawaną Matce Bożej a kultem Pana Jezusa i złożył tę oto wzruszającą deklarację: „Wyjątkowa chwała sanktuarium w Lourdes polega na tym, że Maryja przyciąga ludzi do adoracji Jezusa Chrystusa obecnego we wzniosłym Sakramencie, tak że to sanktuarium, będące jednocześnie centrum kultu maryjnego i tronem tajemnicy eucharystycznej zdaje się przewyższać w chwale wszystkie inne w świecie katolickim” (list z 12 lipca 1914 r.).

Józef Sarto został wyświęcony na kapłana 18 września 1858 r. – w roku objawień w Lourdes; Pius XII kanonizował go 29 maja 1954 r., w stulecie ogłoszenia przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMPanny.

Skip to content