Przejdź do treści

Australia: Święcenia prezbiteratu i diakonatu w seminarium Świętego Krzyża

Nowo wyświęcony kapłan i diakoni wraz z bp. Tissier de Mallerais oraz duchowieństwem dystryktu Australii

19 grudnia br. w seminarium Świętego Krzyża w Goulburn (Australia) bp Bernard Tissier de Mallerais udzielił święceń kapłańskich pochodzącemu z Nigerii dk. Marcinowi Anozie. Rodzice nowo wyświęconego kapłana przybyli ze swojej ojczyzny, żeby towarzyszyć synowi w tym wyjątkowym wydarzeniu. Ksiądz Anozie jest pierwszym nigeryjskim kapłanem w Bractwie św. Piusa X.

W tym samym dniu bp Tissier de Mallerais wyświęcił także trzech diakonów w osobach kl. kl. Daniela Yagana i Cyryla Alolaya (Filipiny) oraz Józefa Manyeki (Kenia). Wygłoszone przez Jego Ekscelencję kazanie jest dostępne na stronie internetowej seminarium.

Skip to content