Przejdź do treści

Francja: Międzynarodowa pielgrzymka Bractwa św. Piusa X w Lourdes

Duchowieństwo i wierni przybywają do sanktuarium w Lourdes

Dzisiaj przypada 162. rocznica objawień Matki Bożej w Lourdes. Aby uczcić to wydarzenie, tysiące wiernych Tradycji co roku pod koniec października przybywa do sanktuarium, żeby przez trzy dni brać tam udział w uroczystych Mszach św., uczestniczyć w drodze krzyżowej i wieczornej procesji z lampionami oraz modlić się na różańcu przy grocie objawień. W bieżącym roku ta „stacjonarna” pielgrzymka będzie jeszcze bardziej uroczysta, gdyż odbędzie się w 50. rocznicę założenia Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Wśród zapewne bardzo dużej liczby uczestników znajdzie się także zorganizowana grupa z Polski. Pragnąc zachęcić tych z naszych Czytelników, którzy jeszcze się zastanawiają nad wspólnym wyjazdem do Lourdes, przedstawiamy relację z ubiegłorocznej pielgrzymki Chrystusa Króla.

Sobotnia Msza św. w podziemiach bazyliki

W sobotę 26 października 2019 r. prawie cztery tysiące wiernych Tradycji przybyło do Lourdes, żeby modlić się o ocalenie Kościoła oraz o ustanowienie panowania Chrystusa Króla. W tym dniu uroczystą Mszę św. odprawił ks. Piotr Paweł Petrucci, proboszcz kościoła św. Mikołaja du Chardonnet w Paryżu, w asyście ks. Ludwika Marii Turpault, przeora w Unieux, oraz ks. Michała Morille’a FSSPX, pełniącego funkcję pomocnika w przeoracie w Bergerac. Komunii świętej udzielało 30 księży, zarówno z Bractwa św. Piusa X, jak i zaprzyjaźnionych wspólnot. Po końcowym błogosławieństwie uczestnicy, podzieleni na trzy grupy, udali się na drogę krzyżową po pobliskiej dolinie oraz górze Espélugues; chorzy modlili się na pobliskiej łące.

Wieczorem tego samego dnia z podwyższenia znajdującego się na łące wyruszyła procesja z lampionami, podczas której modlitwę różańcową prowadził ks. Brunon France FSSPX, przeor w Nantes. Takie procesje, w których chętnie i licznie biorą udział wierni Tradycji, są dla pielgrzymów spoza tego kręgu (gdyż i tacy przybyli do Lourdes) okazją do włączenia się w modlitwę oraz – przy okazji – do odkrycia piękna uroczystości, częstych przed II Soborem Watykańskim.

Od godziny 23.30 do 6 rano w niedzielę trwało czuwanie przy grocie massabielskiej. Liczni kapłani, zakonnicy i zakonnice, a także wierni świeccy przybyli tam, aby rzucić się do stóp Matki Bożej z Lourdes i błagać o ocalenie Kościoła Tę, której Boski Syn niczego nie może odmówić.

Msza św. sprawowana przez ks. Benedykta de Jorna FSSPX

W niedzielę 27 października pięć i pół tysiąca wiernych wzięło udział w uroczystej Mszy św., sprawowanej w bazylice św. Piusa X w Lourdes przez ks. Benedykta de Jorna FSSPX. Przełożony francuskiego dystryktu Bractwa odprawił ją w asyście ks. Michała Demierre’a FSSPX, wykładowcy oraz opiekuna nowicjatu w seminarium św. Proboszcza z Ars we Flavigny oraz ks. Michała de Sivry FSSPX, dyrektora szkoły św. Jana Chrzciciela de la Salle w Camblain-l’Abbé. Po Mszy św. tysiące pielgrzymów udało się do groty, aby wspólnie rozważać tajemnice różańcowe pod przewodnictwem ks. Franciszka Delmotte’a FSSPX, nauczyciela w szkole św. Józefa od Karmelitów (Saint Joseph-des-Carmes) w Montréal-de-l’Aude. Ani deszcz, ani mróz, ani nawet pierwszy poranny śnieg nie ostudziły zapału wiernych, przybyłych, aby błagać Matkę Bożą o pomoc oraz składać u Jej stóp własne troski i niedole.

Po wspólnym odmówieniu różańca ks. de Jorna odnowił akt poświęcenia Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X Chrystusowi Królowi, który jest Księciem Pokoju i Panem wszystkich narodów:

„O Panie Jezu, jedyny Królu Wszechświata, klękamy u Twych stóp, aby oddać Ci cześć i obrać za naszego Króla i Przewodnika. Tak, Panie, Tobie poddane są wszystkie narody, Ty jeden jesteś prawdziwym Królem, Ty jeden jesteś prawdziwym Pokojem, Ty jeden jesteś Światłem. Adorujemy jedynie Ciebie, który jesteś naszą Podporą, naszym Skarbem, naszym Panem, o wielki Boże nieba i ziemi. Poświęcamy więc Twemu Sercu Króla i Księcia nasze Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, wszystkich jego członków i dzieła. Weź, prosimy, to Bractwo, aby było całe Twoje. Rozpal serca wszystkich jego członków płomieniami Twej miłości.”

Następnie przełożony dystryktu podziękował zgromadzonym wiernym za obecność oraz zachęcił ich do dalszej szlachetnej walki o wiarę i o przywrócenie panowania Chrystusa Króla, pod nieustanną i niezawodną opieką Niepokalanej.

Procesja eucharystyczna

Wieczorem, po odśpiewaniu uroczystych nieszporów, adoracją Najświętszego Sakramentu rozpoczęła się jedna z najważniejszych części pielgrzymki dystryktu francuskiego – procesja eucharystyczna, w której tysiące uczestników wielbiło Chrystusa Króla, Księcia Pokoju i Pana wszystkich narodów, prawdziwie obecnego w Hostii. Ta procesja to ważny moment wspólnej żarliwości, zawsze bardzo wyczekiwany tak przez pielgrzymów, jak i mieszkańców maryjnego miasta Lourdes. Na twarzach ludzi odbijała się powaga oraz radość na widok Króla królów, triumfalnie wnoszonego do sanktuarium maryjnego.

„Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.”

Monstrancję z Najświętszym Sakramentem niósł ks. de Jorna w otoczeniu zastępu księży, zakonników i zakonnic przybyłych aż z pięciu kontynentów, na których Bractwo szerzy swój apostolat. Przełożony dystryktu francuskiego udzielił następnie błogosławieństwa chorym, kreśląc nad każdym z nich znak krzyża monstrancją. W Lourdes Bóg przychodzi do tych, którzy są zasmuceni, którzy cierpią i potrzebują ukojenia.

W poniedziałek, trzeciego dnia pielgrzymki, tysiące wiernych uczestniczyło w uroczystej Mszy św. ku czci śś. apostołów Szymona i Judy, sprawowanej w bazylice św. Piusa X przez ks. Gonzague Peignota FSSPX, rektora szkoły św. Józefa w Montréalu we Francji. Asystowali w niej ks. Jan Maria Lebourg FSSPX, pełniący funkcję pomocnika w przeoracie św. Piotra Eymarda w Meylan oraz ks. Cyprian du Crest FSSPX z przeoratu św. Ireneusza w Lyonie.

Ks. Lionel Hery FSSPX, przeor w przeoracie św. Marcina w Saint-Avertin koło Tours, poprowadził przed grotą ostatni różaniec. W tym ostatnim dniu uroczystości wierni tłumnie przybyli, aby wspólnie wynagrodzić Królowej Nieba zniewagi, jakie Ją dotykają.

Zakończenie pielgrzymki przy grocie massabielskiej

Na koniec ks. Benedykt de Jorna podziękował władzom sanktuarium, organizatorom (w szczególności szkole w Etcharry) i zaprzyjaźnionym wspólnotom oraz odnowił akt poświęcenia dystryktu francuskiego Chrystusowi Królowi; następnie udzielił błogosławieństwa zgromadzonym, życząc im, aby w przyszłym roku jeszcze liczniej przybyli do Lourdes.

Deo gratias!

Skip to content