Przejdź do treści

Inauguracja gniazda Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” Warszawa Radość

  • Polska
Zebranie inaugurujące powstanie gniazda Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” Warszawa Radość

Chcąc wesprzeć rodziców w trudnościach, z jakimi spotykają się oni w wychowaniu swojego potomstwa, Bractwo Kapłańskie św. Piusa X podjęło się trudnego zadania wspomagania procesu wychowawczego. Czyni to na wielu polach – zakładając szkoły (podstawową i średnią) oraz internat, organizując coroczne rekolekcje dla rodzin, prowadząc letnie obozy, rozwijając korespondencyjny kurs katechizmu, współorganizując harcerstwo, a także powołując do życia inne grupy dla dzieci i młodzieży, takie jak np. Krucjata Eucharystyczna, której głównym celem jest rozwijanie u jej członków ducha pobożności i ofiary.

Wszystkie te inicjatywy i dzieła Bractwa wspierające pracę wychowawczą rodziców są bardzo cenne, niemniej – zdaniem wielu rodziców – niewystarczające. Dzieci, a zwłaszcza nastolatki łatwo dają się pociągnąć „światu”; kiedy zaczynają dorastać, tracą miłość do Mszy św. i zaniedbują przystępowanie do sakramentów, brakuje im ducha ofiary i poświęcenia. Z tego powodu grupa wiernych związana z przeoratem w Warszawie doszła do wniosku, że należy podjąć wspólne działania, które pomogłyby zapobiec tym niepokojącym tendencjom. Uznano, że główne zadanie stoi przed ojcami rodzin, którzy przecież mają dla swoich żon i dzieci stanowić wzór postępowania, a także być oparciem w wychowaniu religijnym i moralnym. Dziecko powinno widzieć w swoim ojcu obraz Boga Ojca – i dlatego jest tak ważne, aby każdy ojciec spędzał z dziećmi jak najwięcej czasu, poświęcając im swoją uwagę i zainteresowanie. Ten czas poświęcony rodzinie pomaga także w rozbudzeniu u dzieci dobrych zainteresowań. Chwile spędzone wspólnie z potomstwem, przeznaczone na zabawę i rozwijanie nowych pasji są nieocenione i z pewnością przyniosą w przyszłości dobre owoce.

Honorowy prezes ZTG „Sokół” w Polsce,
dh Zbigniew Okorski

Żeby zatem pomóc sobie oraz innym ojcom rodzin, pod koniec 2019 r. kilku wiernych powołało w Warszawie, przy przeoracie św. Piusa X, gniazdo Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. W niedzielę 26 stycznia br. miała miejsce oficjalna inauguracja tej pięknej inicjatywy. Rozpoczęła ją Msza święta wszech czasów, sprawowana o godz. 10.30 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, po której w sali pod kościołem nastąpiło spotkanie z wiernymi i zaproszonymi gośćmi, wśród których znalazło się aż pięcioro członków kierownictwa Związku oraz prezesi m.in. gniazda z Knurowa. Po modlitwie Pod Twoją obronę odśpiewano Marsz Sokołów, a następnie do zebranych przemówił dh Zbigniew Okorski, prezes honorowy ZTG „Sokół” w Polsce, przybliżając genezę powstania „Sokoła”. Po jego wystąpieniu zabrał głos prezes związku dh Damian Małecki, który przedstawił zebranym dzisiejszą sytuację i rolę ZTG w narodzie.

Zajęcia sekcji łuczniczej

Po wysłuchaniu przemówień można było delektować się poczęstunkiem przygotowanym przez niezastąpione druhny, a po posileniu ducha i ciała przystąpiono do tej części spotkania, na którą najbardziej czekała najmłodsza część zebranych gości, a mianowicie do zajęć sekcji łuczniczej, które odbyły się na sali gimnastycznej przeoratu.

Informacje na temat zajęć organizowanych w ramach gniazda ZTG „Sokół” Warszawa Radość można uzyskać w przeoracie.

Skip to content