Przejdź do treści

Obłóczyny, tonsura i niższe święcenia duchowne w seminariach Bractwa

Seminarzyści pierwszego roku po ceremonii obłóczyn 2 lutego 2020 r. w Zaitzkofen
Seminarzyści pierwszego roku po ceremonii obłóczyn 2 lutego 2020 r. w Zaitzkofen

2 lutego, w uroczystość Oczyszczenia N.M.Panny, dziewięciu seminarzystów z seminarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zaitzkofen (w tym oprócz 4 Szwajcarów, 2 Niemców, jednego Austriaka i jednego Brazylijczyka, także jeden Polak), którzy na początku października zeszłego roku rozpoczęli swoją formację, otrzymało sutanny. W czasie tej samej ceremonii pięciu kleryków z drugiego roku studiów seminaryjnych (rodem z Litwy, Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii) zostało przyjętych do stanu duchownego przez obrzęd tonsury (symbolicznego przystrzyżenia włosów). 

Podczas kazania bp Alfons de Galarreta przypomniał, że przyjęcie sutanny jest wyrazem wyrzeczenia się świata i samego siebie po to, aby wziąć na siebie krzyż i naśladować Chrystusa. Tonsura z kolei oznacza całkowitą przynależność do Boga, poświęcenie dla służby Chrystusowi i jego Kościołowi. Te dwa kroki wyrażają istotę świętości, która polega na oczyszczeniu przez oderwanie od stworzeń i zwróceniu się ku Bogu dla większego zjednoczenia z Nim.

Obrzęd nałożenia sutanny w seminarium w Dillwyn

Tego samego dnia podobne ceremonie miały miejsce w dwóch innych seminariach Bractwa. W seminarium św. Tomasza z Akwinu w Dillwyn w Wirginii bp Bernard Tissier de Mallerais obłóczył 17 seminarzystów (16 Amerykanów i jednego Kanadyjczyka) oraz udzielił tonsury 20 alumnom (w tym 18 Amerykanom i dwóm Irlandczykom). Po poświęceniu świec i procesji bp Tissier przemówił do kandydatów, gratulując im i zachęcając do wytrwałości na drodze wiodącej do kapłaństwa. Podkreślił, jak ważne jest to, żeby z dumą i otwarcie dawać świadectwo swojej wiary poprzez noszenie sutanny: „Kiedy ludzie widzą sutannę, widzą kapłana, widzą Jezusa Chrystusa!”. Zwracając się do seminarzystów, którzy mieli otrzymać tonsurę, biskup pomocniczy Bractwa przypomniał im, że oto składają z siebie ofiarę, którą Kościół akceptuje i zatwierdza poprzez mającą nastąpić ceremonię. „Seminarzysta przed otrzymaniem tonsury nie jest klerykiem, ale staje się nim otrzymawszy ją, gdy zostaje włączony do hierarchii Kościoła.”

Z kolei w seminarium św. Proboszcza z Ars we Flavigny we Francji 8 seminarzystów przyjęło sutanny z rąk bp. Bernarda Fellay.

Oprócz tego w seminarium w Zaitzkofen dnia poprzedniego seminarzyści roczników trzeciego i czwartego przyjęli niższe święcenia duchowne, podejmując w ten sposób dalsze kroki na drodze do kapłaństwa. Święceń ostiariatu i lektoratu przyjęło 4 z nich (po jednym z Polski, Rosji, Czech i Szwajcarii). Egzorcystą i akolitą zostało dwóch kolejnych (z Polski oraz Belgii). Módlmy się za seminarzystów Bractwa, stopniowo zbliżających się do przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa, żeby jak najściślej mogli się zjednoczyć z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem.

Skip to content