Przejdź do treści

Bawaria: Święcenia diakonatu i prezbiteratu w Zaitzkofen

Błogosławieństwo nowo wyświęconych kapłanów

„Weźmij Ducha Świętego, abyś był mocny i opierał się szatanowi i jego pokusom” – w piątek 19 czerwca 2020 r. sześciu seminarzystów usłyszało te słowa w kaplicy seminarium duchownego w Zaitzkofen, gdy bp Alfons de Galarreta udzielał im święceń diakonatu. Uroczystość miała miejsce w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, któremu również poświęcone jest seminarium. Młodzi lewici przez łaskę święceń otrzymali udział w najwyższym kapłaństwie Syna Bożego; na swoje barki wzięli obowiązek głoszenia kazań oraz w szczególny sposób zobowiązali się do dążenia ku świętości, żeby swym nieskalanym życiem stać się przykładem i zbudowaniem dla wiernych.

Następnego dnia do ołtarza przystąpiło trzech innych diakonów, a wśród nich Polak Sebastian Koliński, aby po sześciu latach nauki i formacji w seminarium otrzymać godność kapłańską. Ich ręce zostały namaszczone świętym olejem katechumenów, żeby „wszystko, co pobłogosławią, było pobłogosławione, a co będą konsekrować, było konsekrowane i poświęcone w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Pontificale Romanum). Odtąd nowo wyświęceni będą codziennie podczas Mszy św. przemieniać chleb i wino w Ciało i Krew naszego Zbawiciela.

Ze względu na obowiązujące w Niemczech ograniczenia państwowe związane ze stanem pandemii COVID-19, ceremonie odbyły się wewnątrz seminaryjnej kaplicy, a nie, jak to od lat było w zwyczaju, pod wielkim namiotem rozłożonym w parku. Z tego powodu obecnych było nie 80 kapłanów i ponad dwa tysiące wiernych, lecz tylko kameralna grupa złożona przede wszystkim z alumnów seminarium oraz krewnych nowo wyświęconych księży.

Ks. Franciszek Schmidberger FSSPX, rektor seminarium, w imieniu całej wspólnoty podziękował bp. de Galarrecie za jego trzecią w tym roku wizytę w Zaitzkofen, gdyż to właśnie z jego rąk seminarzyści otrzymali sutanny, tonsurę i święcenia – tak niższych, jak i wyższych stopni.

Zobacz też:

Skip to content