Przejdź do treści

Relacja z obozu i kolonii dla harcerzy i zuchów

Druhowie Szczepu 153. Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu (rota przyrzeczenia harcerskiego).
W przededniu dziesięciolecia założenia Szczepu 153. Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych przy przeoracie św. Piusa X w Warszawie, pod wodzą komendanta hm. Piotra K. Krajewskiego HR odbył się kolejny już obóz drużyny harcerzy oraz kolonie zuchów związanych z Tradycją katolicką.

W tym roku gościny naszemu szczepowi udzieliły malownicze lasy warmińskie. W dniach od 16 do 29 sierpnia harcerze i zuchy znaleźli swoją przystań nad brzegiem Jeziora Łańskiego, w ośrodku ZHR w Ząbiu nieopodal Olsztynka.

Druhowie z 2. kohorty „Stella Matutina” przez dwa tygodnie nabierali tężyzny fizycznej, intelektualnej i duchowej w zbudowanym przez siebie obozie, zaś zuchy i zuchenki spędzili czas na koloniach (w tygodniowych turnusach) w nieco bardziej komfortowych niż namioty domkach. W tym roku każdy dzień obozu rozpoczynał się – po raz pierwszy w historii szczepu – Mszą św. Codzienne gawędy-katechezy ks. Jakuba Wawrzyna FSSPX, pełniącego obowiązki kapelana szczepu, wzbudzały wielkie zainteresowanie.

Także ten obóz zakończył się podniosłym i radosnym akcentem – trzech młodych druhów i jedna druhna, opuszczający gromadę zuchową, złożyli przyrzeczenie harcerskie.

Skip to content