Przejdź do treści

Wyniki Krucjaty Różańcowej 2020–2021

Msza i powołania – nasze skarby!

Drodzy członkowie Bractwa, Drodzy Wierni i Przyjaciele!

11 listopada ubiegłego roku odwołaliśmy się do Waszej wielkoduszności, prosząc o przyłączenie się do naszych modlitw, aby uzyskać u Boga, jako owoc Krucjaty Różańcowej, całkowitą wolność publicznego sprawowania Mszy św. oraz liczne powołania kapłańskie. Krucjata zakończyła się w Wielki Czwartek i obecnie mamy już zgromadzone informacje dotyczące Waszego odzewu, które będziemy mieć zaszczyt z ogromną radością uroczyście ofiarować Najświętszej Maryi Pannie, naszej niebieskiej Matce, w pierwszym dniu miesiąca poświęconego Jej w sposób szczególny, w którym jednocześnie obchodzimy również uroczystość św. Józefa.

Chciałbym wykorzystać tę sposobność, aby Wam wszystkim gorąco podziękować za zaangażowanie i gorliwość, z jaką odpowiedzieliście na nasz apel. W tych ciężkich i trudnych dla Kościoła i jego dzieci czasach widok ogólnoświatowego świętego przymierza modlitewnego stanowi wielką pociechę dla dusz, będąc równocześnie źródłem nadziei na niezawodną pomoc Nieba.

Jak bardzo jesteśmy wdzięczni za macierzyńską pomoc okazaną nam przez Najświętszą Maryję Pannę! Na całym świecie poczyniono te same spostrzeżenia: pomimo restrykcji sanitarnych oraz różnego rodzaju innych trudności, wierni coraz liczniej gromadzą się wokół ołtarzy, na których nasi księża sprawują Najświętszą Ofiarę. W wielu miejscach ich liczba nawet się podwoiła. Jak możemy wytłumaczyć ten, tak znaczący, wzrost?

Po pierwsze, wynika to z siły modlitwy różańcowej – niezawodnej i zawsze skutecznej dzięki Niepokalanemu Sercu Maryi. Różaniec działa niczym magnes, przyciągając do Boga odmawiające go dusze oraz ściągając Boże łaski na nie same oraz na ich otoczenie.

Po drugie, jest to owoc niestrudzonego zaangażowania naszych – wykazujących się przy tym niekiedy wielką pomysłowością – kapłanów, którym również pragnę wyrazić najgłębszą wdzięczność. Wystawiając się czasami nawet na niebezpieczeństwo, rywalizowali oni niejako ze sobą, gorliwie i z zapałem, w zapewnianiu wiernym dostępu do sakramentów, kierując się dobrem ich dusz i przyciągając w ten sposób wielu nowych wiernych. To właśnie dzięki wymagającemu niekiedy odwagi posłuszeństwu oraz wolności działania, jaką cieszą się w Bractwie, ich posługa kapłańska nigdy nie przestała jaśnieć we wspaniały sposób oraz szerzyć obficie życie łaski.

I na koniec, jest to również skutek odnowionej gorliwości i zapału, z jakim każdy z Was dąży do własnego uświęcenia. Jest rzeczą bezdyskusyjną, że obecne okoliczności budzą dusze z letargu, w jakim być może się pogrążyły. W tych trudnych czasach, podobnie jak to miało miejsce również w przeszłości, opatrzność Boża wykorzystuje zło, które dopuściła, aby pobudzić nas do działania. Jako że obawiamy się, iż moglibyśmy zostać pozbawieni Mszy św., zaczynamy bardziej doceniać jej wartość. Z większą też gorliwością poszukujemy możliwości korzystania z sakramentów i bardziej cenimy otrzymane dzięki nim łaski duchowe.

Wyrażając te szczere podziękowania, pragnę równocześnie skierować do Was słowa zachęty. Nasza Krucjata Różańcowa nie może się na tym skończyć! Świat oraz Kościół katolicki potrzebują ludzi, którzy się modlą, którzy uświęcają się, aby Królestwo naszego Pana Jezusa Chrystusa na tej ziemi rozszerzało się coraz bardziej – najpierw w nich, a później poprzez nich, we wszystkich, na których mają wpływ. Kościół i świat umierają. Bóg potrzebuje dusz, które pozostają żywe i których żywotność duchowa jest niczym świeża krew, dzięki której może dokonać się odrodzenie społeczeństwa. Wolą Boga jest, abyście zmierzali ku świętości.

Niech intencja uproszenia powołań pozostaje cały czas obecna w naszych sercach. Nie może być dla nas nic ważniejszego niż pomoc w pobudzaniu dusz do poświęcenia Bogu całego swego życia i wszystkich swych sił.

Niech Bóg Was błogosławi, niech Was wspomaga w Waszej szczodrobliwości i sprawi, abyście wszyscy trwali w Jego miłości!

Dillwyn, 25 kwietnia 2021, w święto św. Marka Ewangelisty
ks. Dawid Pagliarani, przełożony generalny

Różańce podliczone do 25 kwietnia 2021

Seminaria

Seminarium św. Piusa X, Ecône 21 382
Seminarium św. proboszcza z Ars, Flavigny 14 107
Seminarium Najświętszego Serca Jezusa, Zaitzkofen 9 118
Seminarium św. Tomasza z Akwinu, Dillwyn 14 322
Seminarium Krzyża Świętego, Goulburn 4 307

Dystrykty i Domy Autonomiczne

Afryka 143 442
Ameryka Południowa 148 954
Ameryka Środkowa i Karaiby 29 223
Australia i Nowa Zelandia 135 236
Austria 63 786
Azja 401 801
Belgia i Holandia 16 982
Brazylia 30 615
Dom kontemplacyjny w Montgardin 2 967
Europa Wschodnia 167 741
Francja 257 290
Hiszpania i Portugalia 17 614
Kanada 153 568
Liban 20 630
Meksyk 93 607
Niemcy 177 890
Nowicjat św. Teresy w Salvan 4 432
Stany Zjednoczone 282 508
Szwajcaria 131 796
Wielka Brytania i Irlandia 31 950
Włochy 61 622

Razem: 2 436 890

Skip to content