Przejdź do treści

Święcenia kapłańskie w seminariach Bractwa na półkuli północnej (aktualizacja)

Czerwiec to miesiąc, w którym rok seminaryjny w trzech seminariach półkuli północnej dobiega końca, a seminarzyści z najwyższych roczników przygotowują się do przyjęcia święceń wyższych. Tegoroczne święcenia kapłańskie odbędą się w następujących terminach: 11 czerwca w Dillwyn w Stanach Zjednoczonych, 26 czerwca w Zaitzkofen w Bawarii i na koniec 1 lipca w Ecône w Szwajcarii. Zachęcamy do udziału lub śledzenia transmisji na żywo w Internecie.

W tym roku jako pierwsze powita neoprezbiterów seminarium św. Tomasza z Akwinu w USA. W piątek 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, z rąk bp. Bernarda Fellaya sakrament kapłaństwa przyjmie trzech diakonów. Po nich do ołtarza przystąpią subdiakoni, aby otrzymać święcenia diakonatu. Ceremonia odbędzie się o 9:00 (15:00 czasu środkowoeuropejskiego) i będzie w tym roku otwarta dla wiernych; będzie także dostępna transmisja.

Jako drugie z nowych kapłanów będzie cieszyć się seminarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. 26 czerwca bp Bernard Tissier de Mallerais nałoży dłonie na pięciu diakonów, aby przekazać im władzę ofiarowania Mszy św. Tego samego dnia dwóch subdiakonów otrzyma święcenia diakonatu. Jeden z nich pochodzi z Belgii, drugi jest Polakiem. Święcenia odbędą się tym razem w parku seminaryjnym o 9:00, co pozwoli na udział większej liczby wiernych. Jest jednak konieczne, aby wszyscy, którzy planują przyjazd, wypełnili formularz zgłoszeniowy i zwrócili uwagę na opisane tam ograniczenia związane z panującymi obostrzeniami.

Jako ostatnie odbędą się święcenia w seminarium św. Piusa X w Ecône, gdzie łaski kapłaństwa oraz diakonatu udzieli bp Bernard Fellay. Ze względu na planowane od początku lipca w Szwajcarii znaczące wycofywanie ograniczeń w zgromadzeniach na wolnym powietrzu, data święceń, zwykle wypadająca 29 czerwca, została przeniesiona na 1 lipca, uroczystość Najdroższej Krwi. Dzięki temu władze seminarium mogą zaprosić wiernych do licznego udziału w tym najważniejszym wydarzeniu dla wspólnoty i pośrednio dla całego Bractwa.

Niniejszy komunikat zostanie uzupełniony o linki do transmisji na żywo z seminariów w Zaitzkofen i Ecône. Już teraz módlmy się za przyszłych kapłanów, aby wiernie szli śladami Wiecznego i Najwyższego Kapłana!

Skip to content