Przejdź do treści

Dziesięciu neoprezbiterów w Dillwyn, Ecône i Zaitzkofen

Ks. Gytis Karčiauskas FSSPX
Święcenia kapłańskie w seminariach północnej hemisfery w tym roku dały Bractwu dziesięciu nowych kapłanów: trzech w seminarium św. Tomasza z Akwinu w USA, dwóch w seminarium św. Piusa X w Szwajcarii oraz pięciu w seminarium Najświętszego Serca Jezusowego w Bawarii. Chociaż tym razem nie było wśród nich żadnego Polaka, to pociesza fakt, że jeden z nowych kapłanów zna język polski i będzie posługiwał w naszym kraju.

Ks. Gytis Karčiauskas FSSPX urodził się w 1978 r. w Oniksztach na Litwie, a dorastał w Wilnie. Na tamtejszym uniwersytecie w latach 2000–2005 uzyskał licencjat z informatyki, a tytuł magistra i doktora – na Uniwersytecie w Aalborgu (Dania). Przez kilka lat był asystentem w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, później pracował w sektorze informatycznym na Litwie. W tym czasie był związany z Ruchem Rodzin Nazaretańskich.

W latach 2010–2011 przyszły ks. Karčiauskas studiował w prestiżowym Międzynarodowym Instytucie Teologicznym (Katholische Hochschule ITI) w Trumau (Austria), na którym uzyskał tytuł magistra w zakresie teologii rodziny i małżeństwa. W październiku 2011 r. wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru w Ponendrach (lit. Palendriai) i rozpoczął okres postulatu, jednak już po kilku miesiącach musiał go przerwać z powodu choroby matki. Powróciwszy do Wilna, niebawem wstąpił do tamtejszego diecezjalnego seminarium duchownego. W tym czasie dowiedział się o istnieniu Bractwa oraz poznał rozmiary kryzysu w Kościele. Słuchając wykładów w seminarium, szybko spostrzegł sprzeczności między nauczaną tam doktryną a tym, co sam pamiętał z katechizmu. Rok później, już po opuszczeniu seminarium, zaczął uczęszczać na tradycyjną Mszę św. w kaplicy w Kownie. W 2014 r. odbył rekolekcje ignacjańskie i wstąpił do przedseminarium, a w lutym następnego roku został przyjęty do seminarium Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen.

Swoją uroczystą Mszę prymicyjną ks. Karčiauskas odprawił 3 lipca br. na Litwie. Przydzielony do apostolatu w Polsce, od 15 sierpnia będzie posługiwał w przeoracie w Warszawie.


Cykl tegorocznych święceń zostanie zakończony krótko przed Bożym Narodzeniem br. uroczystościami w seminarium Matki Bożej Współodkupicielki w La Reja w Argentynie oraz w seminarium Świętego Krzyża w Goulburn w Australii.

Skip to content