Przejdź do treści

Nowy dystrykt Europy Środkowo-Wschodniej

29 czerwca br., w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w porozumieniu z radą główną zdecydował, że z dniem 15 sierpnia br. Dom Autonomiczny Europy Środkowo-Wschodniej otrzyma status dystryktu, a ks. Karol Stehlin FSSPX będzie pełnił rolę jego przełożonego. Na pierwszego asystenta przełożonego został powołany ks. Dawid Wierzycki FSSPX, funkcję drugiego asystenta objął ks. Konstantyn Najmowicz FSSPX, zaś ekonomem będzie ks. Hubert Kuszpa FSSPX. Siedzibą dystryktu pozostanie przeorat św. Piusa X w Warszawie.

Nowy dystrykt obejmie swym zasięgiem te kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w których aktualnie posługuje Bractwo, tzn. Polskę, Białoruś, Estonię, Litwę, Łotwę, Rosję oraz Ukrainę.

Wzmożony rozwój apostolatu Bractwa w tych krajach zachęca nas do okazania Panu Bogu szczerej wdzięczności za owoce, których raczy tak hojnie udzielać!

Skip to content