Przejdź do treści

USA: Zmarł ks. Dominik Bourmaud FSSPX

R.I.P. ks. Dominik Bourmaud FSSPX

Amerykański dystrykt Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X z wielkim smutkiem zawiadomił o śmierci ks. Dominika Bourmaud FSSPX, która nastąpiła o świcie 4 września br. Ponad miesiąc wcześniej u ks. Bourmaud zdiagnozowano COVID-19, a następne tygodnie przyniosły znaczne pogorszenie się stanu jego zdrowia; szczęśliwie zdołał on przed śmiercią przyjąć ostatnie namaszczenie i wysłuchać wszystkich modlitw Rytuału rzymskiego dla chorych i umierających. Podczas choroby ks. Bourmaud katolicy na całym świecie gorąco modlili się o jego powrót do zdrowia. Dobroć tego kapłana, jego zmysł duszpasterski i niestrudzona praca na rzecz przywrócenia Tradycji katolickiej sprawiła, że tak wiele osób było głęboko poruszonych jego chorobą.

Ks. Dominik Bourmaud FSSPX był jednym z siedmiorga dzieci rodziny pochodzącej z departamentu Wandea we Francji, co było dlań szczególnym powodem do dumy. Ks. Bourmaud został wyświęcony na kapłana przez abp. Marcelego Lefebvre’a w 1981 r.

W rodzinnej Francji posługiwał jako kapłan zaledwie sześć miesięcy. W 1983 r. został przydzielony jako wykładowca do Seminarium św. Tomasza z Akwinu (mieszczącego się wówczas w Ridgefield w stanie Connecticut, a później przeniesionego do miejscowości Winona w Minnesocie), gdzie pracował do 1993 r. Uczył również w Seminarium Matki Bożej Współodkupicielki w Argentynie (1994–1997) oraz w Seminarium Świętego Krzyża w Australii (1997–2009). W trakcie swojego czterdziestoletniego kapłaństwa ks. Bourmaud przez 25 lat wykładał w seminariach FSSPX. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych, w ramach swego „programu dla księży”, większą część dekady poświęcił na zachęcanie księży diecezjalnych i zakonników do odprawiania tradycyjnej Mszy, a nawet wstępowania do Bractwa. W pewnym sensie ks. Bourmaud nigdy nie przestał nauczać.

Poza wymienionymi już krajami zmarły dużo czasu spędził również w Hiszpanii i Kenii – posługiwał na pięciu kontynentach. Całkiem niedawno, bo w sierpniu 2021 r., został mianowany przeorem przeoratu św. Wincentego w Kansas City.

Ks. Bourmaud wniósł szczególny wkład w działalność wydawniczą dystryktu amerykańskiego, nadzorując publikację czasopisma „The Angelus” (w tym dobór tematów do poszczególnych numerów i rekrutację autorów) i czuwając nad tym, żeby jego treść była na wskroś ortodoksyjna. Ks. Bourmaud otoczył opieką również wydawnictwo Angelus Press. Jako uczony duchowny z kontaktami na całym świecie służył nieocenioną pomocą w doborze nowych lub niewznawianych dzieł w innych językach, które mogłyby zainteresować tradycyjnych katolików.

Pomimo tak licznych obowiązków ks. Bourmaud nie tylko kontynuował swoją posługę kapłańską, ale też dał się poznać jako autor dwóch książek: Sto lat modernizmu i wydanego ostatnio Wprowadzenia do katolickiej doktryny społecznej. Poświęcał również swój czas, aby pomagać w posłudze księżom zarówno Bractwa, jak i spoza niego; pojawił się również w dwóch odcinkach serii podcastów „Crisis in the Church” (Kryzys w Kościele).

Przyjdzie jeszcze czas na napisanie wielu dobrych rzeczy o ks. Bourmaud; teraz prosimy wiernych, żeby połączyli się z kapłanami, braćmi i siostrami Bractwa, a także świeckimi pracującymi na rzecz dystryktu amerykańskiego, w modlitwie za duszę tego kapłana. Oby Bóg raczył szybko przyjąć do siebie swojego dobrego i wiernego sługę!

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.
Skip to content