Przejdź do treści

Filipiny: Uroczystość w nowicjacie oblatek

Nowe oblatki Bractwa św. Piusa X na Filipinach

15 września 2021 r., święto Siedmiu Boleści N.M.Panny, był szczególnym dniem dla oblatek Bractwa św. Piusa X na Filipinach. W nowicjacie w Davao podczas uroczystej Mszy św. dwie nowicjuszki z Filipin złożyły pierwsze śluby zakonne i otrzymały czarny welon i pierścień oblatek. Ponadto pięć sióstr odnowiło czasową oblację, aby dalej realizować powołanie pocieszania Matki Bożej Bolesnej. Dzięki temu wspólnota liczy obecnie 11 sióstr profesek, dwie nowicjuszki i dwie postulantki. Deo gratias et Mariae!

W ramach przygotowań do ceremonii siostry uczestniczyły w rekolekcjach maryjnych, prowadzonych przez przeora, ks. Tymoteusza Pfeiffera FSSPX, które odbyły się w ufundowanym przez dobroczyńców domu rekolekcyjnym w Calinan. Czas między rekolekcjami a ceremonią poświęcono na przygotowanie kaplicy, próby chorału gregoriańskiego i dwie małe prezentacje gry na flecie, dekorację sali oraz wiele innych zajęć.

Wreszcie w samo świąteczne przedpołudnie ks. Pfeiffer, oddelegowany na tą okazję przez przełożonego generalnego, odprawił uroczystą Mszę św. z wyższą asystą w osobach księży Fidelisa Ferrera FSSPX i Aleksandra Hory FSSPX. W kazaniu celebrans przypomniał siostrom o obowiązku prowadzenia życia sakramentalnego opartego na świętej ofierze Mszy, dzięki której z Najświętszego Serca Pana Jezusa przez ręce Maryi na świat rozlewają się wszystkie łaski.

Po ceremonii w klasztorze zorganizowano dla około siedemdziesięciorga przyjaciół i wiernych uroczysty obiad, podczas którego siostry zagrały na fletach dwa krótkie utwory i zaśpiewały hymn, a w przerwie jeden z gości pięknie zaśpiewał Ave Maria Charles’a Gounoda. Spotkanie tradycyjnie zakończyło się krótkim filmem ukazującym życie nowicjatu, któremu patronuje Matka Boska Bolesna.

Skip to content