Przejdź do treści

Jarosław: Poświęcenie nowej kaplicy

N.M.Panna Wspomożycielka Wiernych, obraz Tomasza Andrzeja Lorenzone (Turyn)

Opatrzność Boża wskazała Jarosław jako kolejne miejsce sprawowania publicznego kultu w podniosłym i starożytnym klasycznym rycie rzymskim. W niedzielę 19 września br. ks. Karol Stehlin FSSPX dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Nowa kaplica jest zlokalizowana w centrum miasta, w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Lubelskiej 19, w pobliżu kolegiaty pw. Bożego Ciała. Po niewielkim remoncie pomieszczenie zostało wyposażone w tradycyjny ołtarz, balaski i inne elementy, ofiarowane lub przygotowane przez bezinteresownych, a obdarzonych zmysłem artystycznym wiernych. Kaplica w Jarosławiu może pomieścić ok. 100 osób, ma osobną zakrystię i zaplecze gospodarcze. Urzeka swoistym pięknem i zaprasza do modlitwy – niewątpliwie sprzyja stanięciu w obecności Wszechmocnego Boga.

Ceremonia wyłączenia pomieszczenia z użytku świeckiego i oddania go na służbę Bożą dokonała się wobec licznie zebranych wiernych. Ks. Stehlin przy śpiewie Psalmu 86 skropił wodą święconą wewnętrzne ściany kaplicy, a następnie wspólnie z wiernymi odśpiewał Litanię do Wszystkich Świętych. Poświęcenie kaplicy zakończyło się złożeniem Ofiary Mszy Świętej w nowym domu Bożym. Była to Msza św. wotywna ku czci Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.

W homilii ks. Stehlin podkreślił, że wierni jarosławskiej ziemi otrzymali wielką łaskę i przywilej posiadania kaplicy, w której będzie celebrowana Msza wszech czasów. W dobie głębokiego kryzysu w Kościele wykazał słuszność trwania abp. Marcelego Lefebvre’a w opozycji do Stolicy Apostolskiej w kwestii zachowania Mszy trydenckiej, kapłaństwa i wiary katolickiej. Ukazał tragizm samozniszczenia Kościoła poprzez wprowadzanie w życie reform liturgicznych po II Soborze Watykańskim. Z niezwykłą mocą podkreślił rolę Maryi, Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, w historii Kościoła. Ufność w Jej przemożną przyczynę u Boskiego Syna nakazywała wiernym uciekać się do Niej we wszelkich potrzebach życia. Od zwycięstwa pod Lepanto w 1571 r., rozgromienia pod Wiedniem Turków przez wojska dowodzone przez Jana III Sobieskiego oraz ustanowienia przez Piusa VII w 1815 r. święta Matki Bożej pod tym wezwaniem (Sancta Maria Auxilium Christianorum), kult Wspomożycielki Wiernych zaczął nabierać charakteru „politycznego” i „militarnego” – w znaczeniu Jej opieki nad Kościołem w jego ważnych i decydujących momentach.

Za wzorem św. Jana Bosko, który rozpoczął nową historię kultu Matki Bożej Wspomożycielki, ten tytuł stał się bliski także wiernym wspólnoty jarosławskiej. Przez Jej pośrednictwo otrzymali największy skarb – Mszę Świętą wszech czasów, sakramenty i całą formację w duchu Tradycji katolickiej. We wszystkim i całkowicie zawierzyli Maryi – „Arce Ocalenia” – w czasach, gdy walka toczy się nie tylko na wielkich frontach, ale także o każdą duszę. Ufają, że wzywając Jej pomocy jako Wspomożycielki Wiernych będą doświadczać łask i cudów Trójcy Przenajświętszej w skutecznym odpieraniu ataków nieprzyjaciela w swojej drodze do nieba.

Skip to content