Przejdź do treści

Argentyna: Święcenia diakonatu i prezbiteratu

Nowo wyświęceni diakoni i kapłani w La Reja

W sobotę 18 grudnia w Seminarium Matki Bożej Współodkupicielki w La Reja odbyła się uroczystość święceń kapłańskich. Podczas pontyfikalnej Mszy Świętej bp Alfons de Galarreta udzielił dwóch ostatnich święceń wyższych pięciu kandydatom. Dwóch kleryków piątego roku (Argentyńczyk i Meksykanin) otrzymało święcenia diakonatu, zaś trzech diakonów – święcenia kapłańskie: było to dwóch Argentyńczyków (Paweł Calderon FSSPX i Daniel Limay FSSPX) oraz Paragwajczyk (Marceli Oliveira FSSPX).

W homilii bp de Galarreta podkreślił wielkość sakramentu kapłaństwa, dającego udział w kapłaństwie Chrystusa, oraz godność, jaką ten sakrament nadaje nowo wyświęconym jako sługom Chrystusa i szafarzom Bożych tajemnic.

Módlmy się żarliwie za nowych kapłanów, którzy wkrótce rozpoczną swój apostolat, i prośmy Serca Jezusa i Maryi, aby wszystkie łaski przekazane przez ręce Ich nowych sług wydały w duszach wiernych dobre owoce.

Zobacz też: Argentyna: Święcenia w Seminarium Matki Bożej Współodkupicielki.

Skip to content