Przejdź do treści

USA: Święcenia subdiakonatu w Dillwyn (aktualizacja)

Nowi subdiakoni: Mikhail Del Rosario FSSPX i Phillip Mujic FSSPX

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia (8 grudnia) w seminarium św. Tomasza z Akwinu w Dillwyn dwóch australijskich seminarzystów przyjęło z rąk bp. Bernarda Fellaya święcenia subdiakonatu. Tym samym podjęli nieodwołalną decyzję na drodze do kapłaństwa, zobowiązując się do dozgonnego zachowywania celibatu oraz codziennego odmawiania całego brewiarza.
Aktualizacja 23.12.2021 r.: Niespełna dwa tygodnie po święceniach nowi subdiakoni uczynili kolejny krok ku kapłaństwu. W święto św. Tomasza Apostoła bp Bernard Fellay udzielił im święceń diakonatu, co wiąże się z większym udziałem we władzy kapłańskiej i wyraża się głównie w prawie do głoszenia kazań, a także udzielania sakramentów Chrztu oraz Komunii św. w określonych sytuacjach.
Skip to content