Przejdź do treści

Wizyta bp. Bernarda Fellaya w Gdyni

W dniach 5–6 lutego 2022 r. gdyński przeorat odwiedził bp Bernard Fellay. Nie był to jego pierwszy pobyt w Gdyni (ostatni raz odwiedził ją w lutym 2012 r., będąc wówczas przełożonym generalnym Bractwa), jednak tym razem wizyta była wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy w gdyńskim kościele Bractwa pw. Niepokalanego Serca Maryi został udzielony sakrament bierzmowania.

Wizyta rozpoczęła się w sobotę 5 lutego, w święto św. Agaty, innym znamienitym wydarzeniem – ksiądz biskup uroczyście poświęcił nowo otwartą kaplicę pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Tczewie. Nazajutrz bierzmowanie w kościele w Gdyni przyjęły 24 osoby, z czego większość stanowili wierni z Gdyni, kilkoro z Bajerza i jedna osoba z Olsztyna.

W kazaniu bp Fellay zwrócił się do bierzmowanych, tłumacząc im sens ceremonii sakramentu oraz walkę duchową, jaką tu na ziemi przychodzi toczyć każdemu chrześcijaninowi. Wzywał do odważnego dawania świadectwa wiary, choćby tylko przez gesty tak proste jak znak krzyża uczyniony przed posiłkiem spożywanym w miejscu publicznym, co również może przyczynić się do nawrócenia postronnych obserwatorów – i na potwierdzenie przytoczył historie ze swojego życia.

Po udzieleniu bierzmowania bp Fellay odprawił pontyfikalną Mszę od faldistorium; była to pierwsza na Pomorzu Msza pontyfikalna odprawiona po reformie liturgicznej. Diakonem był ks. Jakub Wawrzyn FSSPX, duszpasterz kaplicy w Bajerzu; subdiakonem gdyński przeor ks. Krzysztof Gołębiewski FSSPX, zaś rolę diakona honorowego pełnił ks. Karol Stehlin FSSPX, przełożony Dystryktu Europy Środkowo-Wschodniej Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X.

Po Mszy św. wierni chętnie skorzystali z okazji do zrobienia pamiątkowego zdjęcia oraz krótkiej rozmowy z niecodziennym gościem. Dziękujmy Panu Bogu za dwa dni wizyty bp. Bernarda Fellaya na Pomorzu, bogate w budujące nabożeństwa i pouczające nauki. Mamy nadzieję, że okazja do spotkania z biskupem Bractwa nastąpi już za rok.

Skip to content