Przejdź do treści

Nowa kaplica w Bydgoszczy

Dzięki zaangażowaniu niemałej grupy wiernych, dotychczas uczestniczących w celebracjach Mszy św. w Bajerzu, po ponad 20 latach nastąpiła reaktywacja stałego apostolatu Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Bydgoszczy. Patronką nowo powstałej kaplicy, położnej przy ul. Toruńskiej 155 (poprzednia znajdowała się przy ul. Jesiennej 17), jest Matka Boża Bolesna. Część wyposażenia kaplicy – w tym piękny neogotycki ołtarz – została przywieziona ze zlikwidowanego kościoła w Belgii.

Odkąd kaplica pałacu w Bajerzu stała się zbyt ciasna, gdyż w ciągu dwóch lat liczba wiernych wzrosła czterokrotnie, rozpoczęto poszukiwania nowego miejsca celebracji Mszy św. Po wielu miesiącach udało się znaleźć lokal mogący pomieścić odpowiednio dużą liczbę wiernych, która… nadal powoli rośnie.

Po dokonanych przez wiernych niezbędnych pracach, w sobotę 18 czerwca w inaugurującej działalność kaplicy uroczystej Mszy św., odprawionej przez ks. Jakuba Wawrzyna FSSPX, uczestniczyło ok. 60 wiernych, z Bydgoszczy i spoza miasta. W swym kazaniu ks. Wawrzyn zwrócił uwagę na fakt, że na skutek zamieszania panującego w Kościele od czasu ostatniego soboru większość katolików nie zna prawd swojej wiary, dlatego otwarcie kaplicy Bractwa w Bydgoszczy stało się wręcz konieczne, aby głosić zdrową, niezafałszowaną naukę katolicką (a nie tego czy innego kapłana-celebryty), która będzie z niej promieniować na całą okolicę.

Następnego dnia w niedzielnej Mszy św. uczestniczyło ok. 90 wiernych – wśród nich sporo osób związanych ze środowiskami indultowymi, jak i zupełnie nowych. Podczas kazania ks. Wawrzyn poruszył zagadnienie konieczności przyjmowania Komunii św., a także tego, jak obecny świat odnosi się do ludzi wierzących. Przy tej okazji przywołał dwóch Janów: św. Jana Ewangelistę, który zapisał słowa Chrystusa: „Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej, niż was, nienawidził”, oraz papieża Jana XXIII, który uznał, że świat nas miłuje.

Chociaż w kaplicy nadal trzeba będzie wykonać sporo prac wykończeniowych, to ufamy, że już teraz stanie się ona źródłem wielu łask dla Bydgoszczy i świątynią godną swojej Patronki.

Skip to content