Przejdź do treści

Bielsko-Biała: Poświęcenie kaplicy

Ks. Stehlin święci kaplicę w Bielsku-Białej

„Opatrzność Boża czuwa nad wami, bo inaczej nie byłoby to możliwe” – tymi słowami ks. Karol Stehlin FSSPX rozpoczął kazanie wygłoszone na Mszy św. odprawionej tuż po poświęceniu kaplicy w Bielsku-Białej. Tematem homilii była wartość ołtarza i Najświętszej Ofiary w życiu wiernych: „Ołtarz to klejnot tej kaplicy, bo na nim dokonuje się ofiara Krzyża, która jako jedyna ma moc uświęcania i zbawiania. Ołtarz to Kalwaria, na którą w każdej Mszy Świętej Jezus Chrystus zstępuje – i oczekuje odpowiedzi na tę wielką łaskę. A zatem niech to będzie dla ciebie miejsce upragnione, utęsknione i wyczekiwane – centrum i słońce twojej wiary!”.

W niedzielę 10 lipca 2022 r. około 250 wiernych Tradycji z Bielska-Białej, Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego zgromadziło się w wyremontowanym zabytkowym budynku w Starym Bielsku. Poświęcenie kaplicy miało miejsce o godz. 9.00, a bezpośrednio po nim została odprawiona Msza św.

Na prośbę wiernych Podbeskidzia, skupionych wokół Tradycji, już od kwietnia 2020 r. księża Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X – Łukasz Szydłowski i Karol Stehlin – odprawiali Msze Święte, jednak odbywało się to nieregularnie i w różnych miejscach. Od października 2021 r. Msze św. były sprawowane co kilka tygodni w znajdującym się obok obecnej kaplicy budynku Domu Kultury w Starym Bielsku. Od Bożego Narodzenia 2021 roku Msze św. były już celebrowane co niedzielę.

Ks. Karol Stehlin po raz pierwszy odprawił Mszę św. w Bielsku-Białej 16 lipca 2021 r., czyli dokładnie w dniu ogłoszenia przez papieża Franciszka listu apostolskiego Traditionis custodes, ograniczającego możliwość odprawiania Mszy trydenckiej. Tak się złożyło, że tego dnia ks. Stehlin wygłosił również wykład pod znamiennym tytułem Kryzys w Kościele – środki zaradcze.

5 października 2021 r. odbyło się spotkanie wiernych w sprawie organizacji stałej ka-plicy, które poprowadził ks. Łukasz Szydłowski. Już wówczas trwały starania o pozyskanie wolnostojącego budynku, który znajduje się w pobliżu Domu Kultury i w którym Msze św. były odprawiane od końca lutego br. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu wiernych pod kierunkiem ks. Huberta Kuszpy FSSPX, w ciągu czterech miesięcy obiekt uzyskał wygląd i przeznaczenie godny kaplicy. Wspomniał o tym ks. Stehlin, podkreślając wagę Bożej opatrzności w tym dziele rozszerzania wiary i kultu prawdziwie katolickiego.

Patronem kaplicy w Bielsku-Białej jest św. Melchior Grodziecki, kapłan i męczennik z czasów wojny trzydziestoletniej.

Skip to content