Przejdź do treści

Argentyna: Przyjęcie sutanny w seminarium Bractwa w La Reja

Nowi seminarzyści w La Reja po przyjęciu sutanny

15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ośmiu seminarzystów roku duchowości seminarium Bractwa św. Piusa X w La Reja otrzymało sutanny z rąk rektora, ks. Jana de Lassus FSSPX. Na uroczystości byli obecni przełożeni dystryktów Bractwa z Argentyny i Brazylii.

Podczas kazania ks. de Lassus wskazał na ścisły związek trzech wielkich przywilejów Maryi Dziewicy, a mianowicie Jej dziewictwa, Boskiego macierzyństwa oraz współuczestnictwa w dziele odkupienia, z cechami, które muszą posiadać ci, którzy poprzez przyjęcie sutanny uczynili swój pierwszy krok na drodze do kapłaństwa.

Seminarzyści, którzy tego dnia otrzymali sutannę, pochodzą z pięciu krajów: Argentyny (2), Brazylii (2), Meksyku (2), Nigerii i Nikaragui. Dziękując Bogu za tę piękny dzień, módlmy się o wytrwanie tych młodych mężczyzn w ich powołaniu.

Skip to content