Przejdź do treści

VIII Pielgrzymka Tradycji Katolickiej do Gietrzwałdu

W tym roku ponad 850 pielgrzymów wyruszyło w drogę do Gietrzwałdu

Co roku wierni korzystający z opieki duszpasterskiej księży Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X wyruszają w drogę, żeby nawiedzić któreś z licznych w Polsce sanktuariów. Najstarsza – Piesza Międzynarodowa Pielgrzymka Tradycji Katolickiej Warszawa–Jasna Góra – prowadzi do Częstochowy; niekiedy pątnicy zdążają do Dąbrówki Kościelnej, Dukli, Gietrzwałdu, Kalwarii Zebrzydowskiej, Matemblewa, Soboty i Trzebnicy. Od paru lat największą frekwencją cieszy się pielgrzymka do miejsca, w którym w 1877 r. objawiła się Najświętsza Maryja Panna: w tym roku w VIII Pielgrzymce Tradycji Katolickiej do Gietrzwałdu wzięło udział ponad 850 osób z całej Polski.

Około godziny 10 w sobotę 10 września pielgrzymi wyruszyli z Olsztyna po polowej Mszy św., odprawionej przez ks. Karola Stehlina FSSPX, przełożonego Dystryktu Europy Środkowo-Wschodniej Bractwa św. Piusa X. Pielgrzymkę prowadził ks. Łukasz Szydłowski FSSPX.

Krótki odpoczynek na trasie

Lwia część trasy do Gietrzwałdu prowadziła przez gęsty bór sosnowy; co jakiś czas zza drzew przebłyskiwała tafla któregoś z licznych mazurskich jezior. Pielgrzymi po drodze odmawiali różaniec, na różne melodie wyśpiewując Ave Maria. W czasie krótkich przerw na odpoczynek ks. Stehlin – stojąc na środku polanki albo leśnego duktu – robił krótkie wykłady. Mówił o ogromnym wpływie Matki Bożej na rozwój Bractwa św. Piusa X m.in. w Afryce, przypomniał również o samych początkach istnienia tego zgromadzenia: abp Marceli Lefebvre założył je w szwajcarskim Fryburgu – kantonie, który dzięki Najświętszej Maryi Pannie pozostał katolicką wyspą otoczoną przez morze protestantyzmu. Ks. Stehlin wspomniał o wielkim przywiązaniu założyciela Bractwa do Matki Bożej, której figura zgodnie z nakazem Arcybiskupa miała się obowiązkowo znajdować w centralnej części każdego seminarium Bractwa. Część wykładu została poświęcona tajemnicy kapłaństwa i temu, jak bardzo potrzeba nam teraz świętych kapłanów, którzy „rodzą dobre parafie”. Przełożony dystryktu podkreślił misyjną troskę o zbawienie dusz, która jest istotą kapłaństwa, i prosił pątników o modlitwę m.in. za obecnych na pielgrzymce przedseminarzystów. Ks. Stehlin wezwał do porzucenia „fałszywego pokoju”, czyli przywiązania do doczesnych, łatwo dostępnych atrakcji, a w zamian do zwrócenia się ku Chrystusowi za pośrednictwem Jego Najświętszej Matki.

Pielgrzymi pod kapliczką objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie

Około godziny 16.30 pielgrzymi dotarli do sanktuarium. Przy figurze Matki Bożej Gietrzwałdzkiej modlili się i odśpiewali Bogurodzicę, a następnie zeszli do źródełka, przy którym odmówili Litanię do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Po pamiątkowej fotografii w znajdującym się nieopodal amfiteatrze pątnicy wzmocnili się serwowanymi tam gotowanymi kiełbaskami i domowym ciastem: jeszcze tego dnia większość z nich miała przed sobą długą drogę powrotną.

FSSPX-5-of-61

Zdjęcie 1 z 15

Skip to content