Przejdź do treści

Warszawa: Odwiedziny neoprezbiterów

Ks. Jan De Bruyn FSSPX odprawił w Warszawie sumę

W pierwszej połowie sierpnia warszawską „parafię” Bractwa św. Piusa X odwiedzili wszyscy księża neoprezbiterzy, którzy 2 lipca br. zostali wyświęceni w seminarium Najświętszego Serca Jezusowego w Zaitzkofen.

5 sierpnia, w pierwszy piątek miesiąca, do Warszawy przybył czeski kapłan ks. Piotr Kajer FSSPX – być może część czytelników pamięta go z pielgrzymki na Jasną Górę w 2017 r. Jego przyjazd nie obył się bez przygód: w okolicy Częstochowy zepsuł mu się samochód… Dzięki szybkiej interwencji br. Wojciecha FSSPX ks. Kajer przybył do przeoratu św. Piusa X tylko z dwudziestominutowym opóźnieniem, a w tym czasie ks. Piotr Świerczek wygłosił do zgromadzonych wiernych płomienne kazanie o kapłaństwie. Później ks. neoprezbiter sprawował Najświętszą Ofiarę, do której asystowali mu ks. ks. Konstantyn Najmowicz FSSPX jako diakon i Piotr Świerczek jako subdiakon. Jeszcze długo po Mszy św. ks. Kajer udzielał wiernym prymicyjnego błogosławieństwa.

W niedzielę 7 sierpnia odwiedził przeorat Belg ks. Jan De Bruyn FSSPX; odprawił sumę, podczas której kazanie wygłosił ks. Jakub Wawrzyn FSSPX. Przez całe przedpołudnie ks. De Bruyn udzielał błogosławieństwa prymicyjnego i był zachwycony dynamicznie rozwijającą się wspólnotą wiernych przy warszawskim przeoracie.

W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Mszę św. poprymicyjną odprawił ks. Antoni Myśliński FSSPX. Na tę uroczystość przybył ks. Paschalis Schreiber FSSPX, rektor seminarium w Zaitzkofen, który w czasie Mszy św. był prezbiterem asystentem, zaś diakonem był ks. Konstantyn Najmowicz, który również wygłosił kazanie. Dla ks. Myślińskiego był to pierwszy dzień posługi w warszawskim przeoracie, do którego został skierowany przez przełożonych Bractwa. Po Mszy św. ksiądz prymicjant błogosławił licznych wiernych, którzy potem zostali na wspólnym świętowaniu na przykościelnym placyku; w menu była kiełbasa przygotowana przez br. Klausa FSSPX oraz słodycze i napoje przyniesione przez wiernych. Na tę radosną i podniosłą uroczystość kładła się cieniem zbliżająca się data wyjazdu br. Klausa z Polski.

Te radosne dni sierpnia były dla nas doświadczeniem ducha katolickiego, który w Kościele jednoczy ludzi z różnych krajów i narodów. Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Kapłanów, ma w swojej opiece naszych drogich neoprezbiterów!

Skip to content